Test av United Nations iLibrary

4 mars 2016

UN iLibrary

Universitetsbiblioteket har till och med 30 juni 2016 en testperiod på United Nations iLibrary. Resursen hittas i bibliotekets lista över databaser (Databaser A-Ö) eller direkt via http://www.un-ilibrary.org/.

United Nations iLibrary innehåller Förenta Nationernas publikationer - böcker, tidskrifter, statistik och serier publicerade av FN:s sekretariat, underorgan och program - samlade på ett och samma ställe. Databasen innehåller ett brett ämnesurval inom mänskliga rättigheter, ekonomisk och social utveckling, fred och säkerhet, internationell rätt och humanitära insatser.

Återkoppla gärna om innehåll och tillgänglighet till FN-bibliotekarie Katarina Hjortsäter på katarina.hjortsater@ub.uu.se.