Bok från 1500-talet donerad till biblioteket - ursprungligen från Hogenskild Bielkes boksamling

4 december 2017

Uppsala universitetsbibliotek har som donation fått en bok, ursprungligen ägd av Hogenskild Bielke, adelsman och rådsherre under andra hälften av 1500-talet.

Hogenskild Bielke levde mellan 1538 - 1605 och navigerade sig igenom Vasatidens olika politiska förvecklingar. Han var en för sin tid stor boksamlare och hans boksamling är ett praktfullt exempel på hur en adelsmans bibliotek kunde se ut på 1500-talet.

Politiskt företrädde han adelns intressen och betraktades med misstänksamhet av kungamakten vilket så småningom ledde till fängslande och en dödsdom för högförräderi som verkställdes 1605. Hans boksamling konfiskerades och gavs till Uppsala universitetsbibliotek i samband med dess grundande 1621. Idag pryder den ena kortväggen i boksalen men den nu donerade boken har sedan länge varit i privat ägo. Donator är Anders Persson, boksamlare med en bakgrund som ingenjör, verksam i Västerås.

Boken är tryckt i Paris år 1566 och är ett vackert renässansarbete av boktryckaren Michel Vascosanus.  Den handlar om Dionysius Areopagita, den första biskopen av Aten, senare förväxlad med det franska skyddshelgonet Saint Denis. Den är bunden i ett slitet men vackert band av vitgarvat kalvskinn med blindstämplar och Hogenskild Bielkes namnteckning på försättsbladet. Boken såldes på Germund Carl Cederhielms bokauktion 1878 och har hans initialer skrivna på försättset.

Boken finns med i Wolfgang Undorfs katalog över samlingen från 1995, då angiven som i privat ägo. Det är med stor tacksamhet som biblioteket nu kan komplettera sin samling med en historiskt intressant och värdefull bok.