Vi söker en bibliotekarie med inriktning mot publiceringsstöd och öppen vetenskap

17 februari 2021

I tjänsten kommer du ha stora möjligheter att tillsammans med kunniga och engagerade kollegor utveckla stödet till forskare vid Uppsala universitet kring hur vetenskapliga resultat når ut till andra forskare och den intresserade allmänheten.

Du kommer bland annat arbeta med att:

  • Ge vägledning och support i publiceringsfrågor och öppen vetenskap till forskare vid Uppsala universitet
  • Granska och berika metadata om Uppsala universitets publikationer i publicerings-systemet DiVA
  • Delta i utvecklingsarbete kring system för vetenskaplig publicering
  • Anordna workshops, delta i undervisning och föreläsa om vetenskapliga kommunikationstjänster, med fokus på öppen vetenskap

Läs mer och sök jobbet.