Ytterligare förlängning av fjärraccess till upphovsrättsligt skyddat KB-material

2 februari 2021

Avtalen förlängs till 30 juni för böcker och till 30 augusti för bilder och audiovisuellt material.

"Forskare och studenter på högre nivå kan få digital tillgång till upphovsrättsskyddat material. Accessen gäller böcker (förutom kurslitteratur), bilder och audiovisuellt material.

Fjärraccessen är möjlig genom KB:s tillfälliga avtal med upphovsrättsorganisationerna Bonus Copyright Access, Bildupphovsrätt och Copyswede. Avtalen tecknades ursprungligen i samband med coronapandemins utbrott. I nuläget gäller de till 30 juni för böcker och till 30 augusti för bilder och audiovisuellt material." - Kungliga biblioteket

Läs mer på Kungliga bibliotekets webbplats