Till våra besökare

22 oktober 2020

20 oktober skärptes Folkhälsomyndighetens råd om hur vi ska förhålla oss med anledning av den pågående smittspridningen. Trycket på våra lokaler är stort och många av de anställda vid Uppsala universitetsbibliotek arbetar nu hemifrån.

Tänk på följande:

  • Respektera placeringen av stolar och bord. Flytta inte runt dem. Möbleringen är en hjälp att hålla avstånd.
  • Mellan kl.10-14 är det ofta högt tryck på alla våra bibliotek. Om du ska hämta/lämna en bok, gör det gärna vid en annan tidpunkt.
  • Håll avstånd! Är det trångt på ett bibliotek, besök något av de andra biblioteken. Läs mer: ub.uu.se. Även studentnationerna har studieplatser.
  • Grupparbeten bör ske hemifrån via nätet.
  • Biblioteket har stora digitala resurser. Fråga biblioteket hjälper dig gärna. Mycket information finns på bibliotekets webbplats.
  • Ställ hellre frågor i Fråga biblioteket än i informationsdiskarna.
  • Håll dig uppdaterad på Folkhälsomyndighetens och universitetets rekommendationer. För nyheter från biblioteket, se ub.uu.se

 

Fråga biblioteket: tel: 018- 471 39 00
e-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se
chatt: ub.uu.se

Uppsala 21 oktober 2020

Överbibliotekarien

För frågor om hur biblioteket följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, kontakta:
Lars Burman, överbibliotekarie, 070- 425 03 69, lars.burman@ub.uu.se
Johanna Hansson, biträdande överbibliotekarie, 070-167 99 58, johanna.hansson@ub.uu.se