Biblioteket söker bildtekniker

16 oktober 2020

Vill du jobba med digitalisering av en av Sveriges största, äldsta och finaste samlingar av manuskript, böcker, kartor och bilder? Sök i så fall jobbet som bildtekniker hos oss senast 6 november.

Tjänsten är placerad på Avdelningen för digitalisering, som arbetar med att digitalisera universitetsbibliotekets stora och värdefulla kulturarvssamlingar till forskningens och allmänhetens nytta samt att bygga och underhålla systemen DiVA och Alvin, plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Det dagliga arbetet består av att digitalisera universitetsbibliotekets samlingar tillsammans med en trevlig arbetsgrupp. Du kommer att få möjlighet att arbeta med en av Sveriges största, äldsta och finaste samlingar av manuskript, böcker, kartor och bilder. Bildfångstarbetet utförs på specialanpassad utrustning i form av skanner- och kamerastationer som ligger i det absoluta toppskiktet i Sverige, både vad gäller maskinval och ambition i bildkvalitet. Du bedömer självständigt val av bildfångsteknik utifrån material och behov. Det digitala materialet efterbehandlas i automatiserade processer samt med bildbehandlingsprogram och berikas med metadata. Du kommer aktivt att delta och bidra i både projekt och vårt fortlöpande utvecklings- och förändringsarbete.

Läs mer och sök jobbet