Sök tryckningsbidrag

15 oktober 2020

Måndag 2 november sista dag att söka bidrag ur Vilhelm Ekmans universitetsfond.

Ansökningar ska inges till Annika Windahl Pontén (annika.windahlponten@ub.uu.se), senast måndag 2 november 2020. Fonden stödjer utgivandet av vetenskapliga arbeten författade av tillsvidareanställda lärare vid Uppsala universitet och tjänstemän vid universitets vetenskapliga institutioner.

Bidrag till tryck av vetenskapliga arbeten i AUU:s serier

Ansökningar ska inges till Annika Windahl Pontén (annika.windahlponten@ub.uu.se ), senast måndag 2 november 2020.

Allmänt om bidragen

Bidragen ges normalt endast till en del av kostnaden samt utgår endast som förhandsstöd och utgår inte till doktorsavhandlingar. Läs mer om bidragen:

 http://www.ub.uu.se/forskarstod-och-publicering/publicera/universitetets-publikationer/tryckningsbidrag/

Frågor: kontakta Annika Windahl Pontén