Augustinustryck från 1475 skänkt till biblioteket

12 juni 2020

svart text mot vit botten, en initialt V målat i blått och rött

Kolofon ur Augustinustrycket

Uppsala universitetsbibliotek har fått mottaga en tidig upplaga av Augustinus De civitate dei, tryckt i Venedig av Gabriele di Pietro år 1475. Boken har tidigare tillhört samlaren Anders Persson, och har skänkts till biblioteket efter dennes bortgång. Volymen är en välkommen gåva till biblioteket av flera anledningar; det fina bandet, det intressanta trycket och den tidigare ägarhistoriken.

Boken är bunden i ett samtida blindpressat skinnband. I den tryckta texten har anfangerna målats i blått och rött för hand. Spåren av tidigare ägare är flera. År 1749 tillhörde boken ett kloster tillhörigt Ungerska Paulinerorden, och hamnade efter klostrets upplösning på universitetsbiblioteket  i Budapest. Boken såldes därifrån som duplett någon gång efter år 1785. Under senare tid har den ingått i Eric von Rosens bibliotek på Rockelstad. Dess senaste ägare Anders Persson förvärvade boken från Björck & Börjessons antikvariat 1982.

Volymen ingår nu i bibliotekets inkunabelsamling med signum: Ink. 35b: 995 fol. min.

Kontakt: Peter Sjökvist