Medicinska biblioteket blir obemannat från 7 januari 2019

19 december 2018

medicinska biblioteket

Medicinska biblioteket

Efter årsskiftet kommer Medicinska biblioteket vid Akademiska sjukhuset att vara obemannat, men öppet som tidigare med tillgång till grupprum och datorplatser.

Under vårterminen 2019 kommer alla böcker och tidskrifter att flyttas till BMC-biblioteket eftersom sjukhuset och universitetet beslutat att använda ytan där de står till lunchrum.

Mer information om förändringen