Forskningsprojekt beviljas medel för digitalisering och katalogisering av UUB:s samlingar

30 oktober 2018

Förra veckans besked rörande beviljade forskningsmedel från Riksbankens jubileumsfond (RJ) var goda nyheter för våra forskare inom antikvetenskap, musikvetenskap och svensk historia och för Alvin, plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv. Flera projekt som beviljas forskningsmedel kommer att leda till ökad digitalisering av och ökad tillgänglighet till universitetsbibliotekets samlingar.

Mötesplats Medelhavet
En forskningsplattform för digitaliserade arkeologiska samlingar och arkiv vid de svenska instituten i Athen, Rom och Istanbul.

Inom ramen för detta projekt tar universitetsbiblioteket som donation emot material som härrör från internationella utgrävningar av Zeushelgedomen i Labraunda, Turkiet. Materialet (foton, anteckningsböcker, ritningar m m) kommer att registreras och publiceras digitalt digitaliseras och läggas upp i Alvin. Konserveringsåtgärder kommer att utföras på bland annat ritningar över utgrävningsområdet. 
Läs mer om Mötesplats Medelhavet på RJ:s webbplats

SweLiMuS (Swedish Liturgical Music Sources)
Projektet syftar till att lokalisera, vetenskapligt katalogisera och digitalisera liturgiska musikhandskrifter i Sverige från c.1520-c.1820. Dessa källor är spridda över hela landet och har hittills aldrig fått någon samlad eller systematisk vetenskaplig behandling. Nu ska dock alla, inklusive de som finns i UUB, registreras och publiceras digitalt i Alvin.
Läs mer om SweLiMuS på RJ:s webbplats

Svenska eftermedeltida handskrifter i Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek. 
Katalogisering kommer att genomföras för identifiera och beskriva KB:s och UUB:s handskrifter på svenska från 1500- och 1600-talet. Det blir en efterlängtad förbättring i förhållande till de översiktliga beskrivningar i maskinskrift som finns i dag, där inte alla texter ännu är helt identifierade. Katalogiseringen kommer att ske i onlinedatabasen manuscripta.se, med parallellposter i Alvin, och kommer ge forskningen helt nya ingångar till dessa viktiga källor till den svenska historien.
Läs mer om Svenska eftermedeltida handskrifter i Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek på RJ:s webbplats

 Projektmedlen är en del i utdelningen av drygt 350 miljoner kronor till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Läs mer om utlysningen på RJ:s webbplats.