Biblioteket i siffror, 2019

En dag på biblioteket

 • 3 772 besök på något av våra 11 ämnesbibliotek
   
 • 483 böcker lånas ut
   
 • 8 559 besöker oss på webben
   
 • 11 149  sökningar i vårt söksystem
   
 • 9 724 artiklar laddas ned
   
 • 9 364 e-böcker i fulltext laddas ned
   

Bibliotek och besök

Ämnesbibliotek: 11
Sittplatser i bibliotekslokalerna: 2 244
Fysiska besök per år, 1000-tal: 1 376
Besök på webbplatsen: 3 123 959

Samlingar

Böcker och seriella publikationer: 5 020 412
Totalt antal hyllmeter: 150 000
Elektroniska böcker, antal titlar: 615 266
Elektroniska tidskrifter, antal titlar: 31 306
 

Utlån och undervisning

Utlån från egna samlingar per år, lokala lån: 176 599
Utlån från egna samlingar per år, fjärrlån: 14 532
Nedladdade fulltextdokument i DiVA per år: 2 824 374
Undervisning, antal timmar: 1 465
Undervisning, antal deltagare: 16 790

Personal och ekonomi

Antal anställda / varav bibliotekarier: 186/96
Lönekostnader (tkr): 111 342
Förvärvskostnader, tryckt material (exkl. moms, tkr): 4 592
Förvärvskostnader, elektroniska resurser (exkl. moms, tkr): 46 882