Biblioteket i siffror, 2018

En dag på biblioteket

 • 3 402 besök på något av våra 12 ämnesbibliotek
   
 • 609 böcker lånas ut
   
 • 7 301 besöker oss på webben
   
 • 9 284  sökningar i vårt söksystem
   
 • 9 928 artiklar laddas ned
   
 • 7 093 e-böcker i fulltext laddas ned
   

Bibliotek och besök

Ämnesbibliotek: 12
Sittplatser i bibliotekslokalerna: 1 636
Fysiska besök per år, 1000-tal: 1 242
Besök på webbplatsen per år, 1000-tal: 2 665

Samlingar

Böcker och seriella publikationer: 5 033 000
Totalt antal hyllmeter: 152 683
Elektroniska böcker, antal titlar: 567 243
Elektroniska tidskrifter, antal titlar: 26 556
Databaser, antal: 288

Utlån och undervisning

Utlån från egna samlingar per år, lokala lån: 222 461
Utlån från egna samlingar per år, fjärrlån: 15 639
Nedladdade fulltextdokument i DiVA per år: 2 245 742
Undervisning, antal timmar: 1 085
Undervisning, antal deltagare: 14 633

Personal och ekonomi

Antal anställda / varav bibliotekarier: 196/105
Lönekostnader (tkr): 113 803
Förvärvskostnader, tryckt material (exkl. moms, tkr): 5 450
Förvärvskostnader, elektroniska resurser (exkl. moms, tkr): 49 557