Acta Universitatis Upsaliensis/Uppsala University Publications

Uppsala University Publications är Uppsala universitets samordning av utgivningen av vetenskapliga monografier, avhandlingar och andra verk som publiceras i någon av de ca 75 serier som tillsammans utgör Acta Universitatis Upsaliensis. Verksamheten bidrar till att sprida vetenskapliga forskningsresultat från Uppsala universitet genom framställning av verk i tryckt och digital form.

Många av våra publikationer finns fritt tillgängliga för nedladdning i DiVA, Uppsala universitets vetenskapliga arkiv. Här kan du läsa mer om bibliotekets stöd i publiceringsfrågor.

Nedan kan du läsa mer om vår verksamhet, om hur du enkelt kan köpa våra publikationer på webben och om hur du som forskare knuten till Uppsala universitet kan söka tryckningsbidrag. Du kan också läsa mer om det nationella projektet Kriterium, som syftar till att stärka den vetenskapliga monografin som publiceringsform och se Kriteriums presentation om den vetenskapliga bokens framtid från Bokmässan i Göteborg 2019.

Aktuella titlar

Här följer ett urval av aktuella titlar ur Acta-seriernas utgivning. Du kan köpa, låna eller ladda ner fulltext av de flesta titlar genom att klicka på någon av länkarna nedan. Böckerna finns också vanligtvis att köpa i butiken på Carolina Rediviva i Uppsala.

Vår bemanning och posthantering kan påverkas av den pågående pandemin. Räkna därför med något längre leveranstid för din beställning.

Our staffing situation and international shipping might be affected by the current pandemic. Please allow for additional time for delivery of your order.

En komplett lista över de senaste årets utgivning går att söka i DiVA. Du kan också hitta ett urval av tidigare Acta-titlar och ett urval av tidigare avhandlingar publicerade i Actas serier här på vår sida.

Carl Frängsmyr
Akademiska interiörer
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2021, 395 s.
Skrifter rörande Uppsala universitet. C, Organisation och historia 119

Universitetshistoria är ytterst en historia om människor – å ena sidan om deras drömmar, förhoppningar och tvivel, å andra sidan om hur de har hanterat utfallet av mångåriga uppoffringar och vedermödor. Resultatet kunde bli erkännande och uppnående av länge eftersträvad professur men lika gärna sluta i besvikelse och bakslag. I tio essäer om förhållandena vid Uppsala universitet under 1800- och 1900-talen lämnar lärdomshistorikern Carl Frängsmyr en rad exempel på akademiska intriger, maktspel, nedgörande kritik – i något fall rentav personförföljelse – men också på framgångsrik disciplinuppbyggnad, intellektuell nyfikenhet, vetenskapliga framsteg och akademisk opinionsbildning. Några av huvudpersonerna är experimentalfysikern Anders Ångström, växtbiologen Axel N. Lundström, nordisten Mårten Richert, den stridbare estetikern Teddy Brunius och den fruktade juristprofessorn, tillika beryktade studentplågaren, Johan Christopher Lindblad. Tillsammans bildar dessa tio akademiska interiörer en fond mot vilken framväxten av det moderna universitetet avtecknar sig.

Köp Akademiska interiörer
Låna Akademiska interiörer
Ladda ned Akademiska interiörer


Sten Hagberg, Ludovic O. Kibora, Bintou Koné & Adjara Konkobo
"Femmes de devant!": Combat du leadership féminin au Burkina Faso
Uppsala: Uppsala universitet, 2021
Uppsala Papers in Africa Studies 6

Cette étude décrit et analyse les contextes, structures et circonstances qui conditionnent la participation des filles et des femmes dans l’espace public, dans les sphères de prise de décision et dans des rôles de leadership au sein des arènes locales au Burkina Faso. Malgré des décennies de campagnes d’information et de sensibilisation menées, de mesures engagées et de décisions prises, l’égalité du genre en ce qui concerne le leadership sociopolitique et la participation politique demeure faible, tandis que les femmes comme mobilisatrices sociales et politiques sont mises en avant. [Läs mer om "Femmes de devant!"]

Köp "Femmes de devant!"
Låna "Femmes de devant!"
Ladda ned "Femmes de devant!"


Hans Ellegren
En akademi finner sin väg
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2020, 337 s.
Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis. Ser. 5, volumen extra ordinem editum 4

Året är 1744. Anders Celsius har i nära 20 år drivit verksamheten inom Sveriges första lärda sällskap när han plötsligt går bort. Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala står utan sekreterare och inom den lilla grupperingen finns inte många kandidater att ta över efter Celsius. Den som till slut tar på sig uppgiften är ingen mindre än Carl von Linné. Men är han rätt person för uppdraget?

Det blir en svacka i Societetens verksamhet under Linnés sekretariat kring mitten av 1700-talet. Man tvingas göra uppehåll i utgivningen av sin tidskrift Acta Societatis Regiæ Scientiarum Upsaliensis och i perioder är mötesfrekvensen låg. Men när Hertig Karl 1765 träder in som Preses Illustris fås en nytändning och Societeten börjar på nytt finna sin väg. Man gör ett omtag med tidskriften – den blir till Nova Acta – och fyller den med uppsatser av tidens främsta vetenskapsmän, bl. a. Torbern Bergman, Daniel Melanderhjelm, Carl Peter Thunberg och Pehr Wargentin.

Det allra viktigaste för den fortsatta verksamheten blir donationen 1789 från Johan Abraham Gyllenhaal och Fredric Ziervogel. Societeten får det hus på S:t Larsgatan i Uppsala där man än idag träffas och samtidigt ansvar för landets kanske största naturaliesamling. I donationen ingår också det unika Museum Schefferianum, byggt redan 1660.

En akademi finner sin väg är en fortsättning på boken Hvad nytt och nyttigt – Tillkomsten av Sveriges första lärda sällskap: Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala. Tillsammans beskriver de Societetens utveckling fram till sekelskiftet 1800. Hans Ellegren, nuvarande sekreterare för Societeten, har åter grävt i arkiven och tecknar bilden av en akademi som är en del av det lärda Uppsalas historia och också en del av den svenska vetenskapshistorien.

Se en föreläsning om boken på Kungl. Vetenskapsakademiens sida genom att klicka på denna länk.

Köp En akademi finner sin väg
Låna En akademi finner sin väg
Ladda ned En akademi finner sin väg


Carl Frängsmyr (red.)
Frihet, kollegialitet, studentinflytande: Uppsala universitet under Eva Åkessons rektorat 2012–2020
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2020, 342 s.
Skrifter rörande Uppsala universitet. C, Organisation och historia 118

Uppsala universitet har under Eva Åkessons nioåriga rektorat, 2012 till 2020, upplevt ett omvälvande och nydanande skede. Internationaliseringen av både forskning och utbildning har varit påtaglig och nätverk har etablerats med framstående lärosäten i en rad länder. Allt fler internationella studenter har lockats till Uppsala, trots de studieavgifter som infördes 2011. [Läs mer om Frihet, kollegialitet, studentinflytande.]

Köp Frihet, kollegialitet, studentinflytande
Låna Frihet, kollegialitet, studentinflytande
Ladda ned Frihet, kollegialitet, studentinflytande


Greger Sundin
A Matter of Amusement: The Material Culture of Philipp Hainhofer’s Games in Early Modern Princely Collections
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2020, 240 s.
Figura Nova 37

Games were important to the Augsburg art agent Philipp Hainhofer (1578-1647), and this ludic category was included in most of his art cabinets. It offered amusement (Kurzweil) as part of an overall ambition for the cabinets to be of service and use (“nutzen und dienst”). Board games, dice, packs of cards and games of both chance and skill represented many of the various game types of their day, while constituting a material taxonomy of games. The encyclopaedic ambition of a Kunstkammer is apparent, and games provide an insight to courtly practices of the early modern period. [Läs mer om A Matter of Amusement.]

Köp A Matter of Amusement
Låna A Matter of Amusement
Ladda ned A Matter of Amusement


Annika Sjöqvist Platzer (red.)
Veni, veni Emmanuel. Uppsala domkyrkas gosskör 100 år
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2020, 229 s.
Skrifter rörande Uppsala universitet. C, Organisation och historia 117

Körsång har klingat genom seklerna och speglat samhället. 100-årsjubilerande Uppsala domkyrkas gosskör är en del av detta genom vardagligt slit, konstnärliga framgångar, söndagligt gudstjänstsjungande och musikalisk glädje. Klingande musikalisk verksamhet är också en del av en tradition för Uppsala universitet och har så varit under dess drygt 500-åriga tillvaro. Kyrka och universitet har följts åt i samarbete och samverkan där musiken ofta varit en gemensam nämnare. Boken innehåller en längre historik samt kortare bidrag från personer som varit och är engagerade i Uppsala domkyrkas gosskörs verksamhet.

Boken ges ut i samarbete med Uppsala domkyrkoförsamling.

Köp Veni, veni Emmanuel
Låna Veni, veni Emmanuel
Ladda ned Veni, veni Emmanuel


Tim Berndtsson
The Order and the Archive: Freemasonic Archival Culture in Eighteenth-Century Europe
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2020, 626 s.
Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 50

This study explores how eighteenth-century European Masons created archives, and how these archives in turn created Masons. It is an exploration of how a masonic archival culture was formed, and how different ideas, hopes, and anxieties were co-produced along with the records and manuscripts kept by masonic associations. At stake in these archival practices was the goal of establishing “order”. [Läs mer om The Order and the Archive.]

Köp The Order and the Archive
Låna The Order and the Archive
Ladda ned The Order and the Archive


Per I. Gedin
De två kulturerna
Uppsala: Uppsala universitet, 2020, 17 s.
Scripta Minora Bibliothecae Regiae Universitatis Upsaliensis 24

I denna tryckta utgåva av 2020 års Adam Helmsföreläsning ger Per I. Gedin sin syn på hur finkulturen och populärkulturen förhåller sig till varandra, med särskilda perspektiv på förlagsbranschen.

Ur texten:
Det skulle snart visa sig att hela diskussionen om finkulturens överlevnad och hotet från populärkulturen hade körts över av verkligheten. Samhällsutvecklingen hade gått i en helt annan riktning. Den förut så nedvärderade populärkulturen hade tagit ledningen i kulturens utveckling. Nya generationer hade inte längre borgerlighetens värderingar. Man läste det man gillade utan att kategorisera böckerna och inordna dem i en kulturell skala. Utan revolution eller stora debatter blev nedvärderade litterära former som deckare eller romanceböcker i allt högre grad en del av den litterära kulturen. Plötsligt ges de ut av de etablerade förlagen, de recenseras, de finns i den ordinarie bokhandeln och – inte minst viktigt: de säljs – och inte i små upplagor heller – utan ibland i hundratusentals exemplar.

Om författaren:
Per I. Gedin började, efter filosofie licenciatexamen i konsthistoria vid Uppsala universitet, arbeta på Albert Bonniers förlag som chef för bokklubben Svalan. 1957 tog Gedin initiativet till Sveriges första moderna pocketutgivning. Under tjugofem år, 1961–1986, var han bokförläggare på Wahlström & Widstrands förlag. 1987 startade han Gedins Förlag, vilket han sedan drev till fram till 1998. Per I. Gedin har under flera perioder även varit styrelseledamot i Svenska Bokförläggareföreningen – där han bland annat tog initiativet till Augustpriset 1989 – och var dess ordförande 1990–1993. 1999 utnämndes Gedin till hedersdoktor vid Stockholms universitet, 2012 erhöll and Övralidspriset och han tilldelades Stora Fackbokspriset 2018. Sedan 1999 är Per I. Gedin huvudsakligen verksam som författare. Han har bland annat skrivit memoarboken Förläggarliv (1999) och uppmärksammade biografier om Karl Otto Bonnier (2003), Verner von Heidenstam (2006), Carl Larsson (2011) och Isaac Grünewald (2015).

The Adam Helms Lecture, som har hållits årligen sedan 1994 av internationellt kända författare, förläggare och forskare, med inriktning mot bokbranschen. Sedan 2019 så är Uppsala universitetsbiblioteket värd för föreläsningen.

Köp De två kulturerna
Låna De två kulturerna
Ladda ned De två kulturerna


Mats Ola Ottosson
Lärdomsstadens grand old man: Olof Hammarsten i Uppsala
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2020, 284 s.
Skrifter rörande Uppsala universitet. C, Organisation och historia 116

När Olof Hammarsten kom som student till Uppsala 1861, var hans mål att bli läkare, men det vetenskapliga arbetet fångade hans intresse och blev en livslång passion. Han kallades 1883 till en professur i medicinsk och fysiologisk kemi, ett fält inom vilket han blev internationellt känd, och hans läroböcker översattes till flera språk.

Trots kallelser från Karolinska institutet valde Hammarsten att stanna i Uppsala, och han valdes 1901 till universitetets rektor. Det innebar både administrativt arbete och representativa uppdrag, inklusive omsorg om tronarvingen Gustaf Adolfs studier. Han var även inspektor för två av Uppsalas studentnationer, och till hans samhälleliga uppdrag hörde att vara ordförande i Uppsala stadsfullmäktige och vice ordförande i Uppsala läns landsting.

Som företrädare för den nya naturvetenskapligt inriktade medicinen kartlade Hammarsten i sin forskning människors och djurs matsmältning och de då dåligt kända processerna vid mjölkens ystning och blodets koagulering. Han medverkade i populärvetenskapliga tidskrifter, och som expert på närings- och födoämnen var han en flitig föredragshållare och mångårig inspektor för Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala.

Svenska och utländska akademier såg gärna Hammarsten bland sina hedersledamöter, och Kungl. Vetenskapsakademien valde honom till ordförande i Nobelkommittén för kemi. I nästan två decennier ledde han dess arbete med att föreslå Nobelpristagare i kemi, med Marie Curie som den för eftervärlden mest kända.

Köp Lärdomsstadens grand old man
Låna Lärdomsstadens grand old man
Ladda ned Lärdomsstadens grand old man


Ville Päivänsalo
Justice with Health: Faith in Support of Progress across Contexts
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2020, 347 s.
Uppsala Studies in Social Ethics 51

This book combines a religiously non-confessional approach to justice with health together with an analysis of the faith-based promotion of justice with health and focuses mainly on the time period beginning from the mid-1960s. Here “justice with health” means a particular reasonable conception of socio-political justice that includes health-related capabilities among its central components. The faith-based heritage in question is Protestant, especially Lutheran, Christianity.

Drawing on some of the most prominent theories of justice from the past few decades, primarily those by John Rawls and Amartya Sen, the constructive part of the study defends a moderately structured account of reasonable justice identified through ten guidelines. Although these guidelines are first defended in terms of religiously non-confessional theories, it is argued that they could be properly supported by insights of faith as well. The guidelines—concerning the foundations, principles, and goals of justice—allow comparatively flexible variation across contexts. Yet they are intended to help achieve a firmer consensus in the promotion of health-related justice than the status quo among various responsible agencies usually indicates.

A broad historical review of the Protestant promotion of social justice and health, from the Reformation era onwards, illuminates the importance of this faith-based heritage. Insights inspired by a holistic theology of human dignity, faith in freedom, a calling to serve one’s neighbor, the two kingdoms doctrine, natural law theology, and advocacy for the sick and the poor have functioned as highly significant reasons to assume responsibilities for justice and health long before the era of secular welfare states and explicit programs for global health. Concentrating on the mid-1960s to the early 2010s, the review serves as a basis for confirming that, despite important counter-examples, it is possible to identify an abundance of insights regarding both reasonable and practical health-related social justice among Protestant-Lutheran faith perspectives.

Köp Justice with Health
Låna Justice with Health
Ladda ned Justice with Health


Frank Thomas Grub
Traumreisen in Märchenländer? Studien zur Reiseliteratur aus der DDR Richtung ‚Westen‘
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2020, 248 s.
Studia Germanistica Upsaliensia 62

Obwohl den meisten Bürgerinnen und Bürgern bis zur ‚Wende‘ 1989/90 entsprechende Erfahrungen verwehrt waren, erschienen in der DDR zahlreiche Bücher über Reisen auch in das ‚westliche‘ Ausland.

Im Zentrum der vorliegenden Studien stehen Texte aus vier Jahrzehnten über Frankreich, Irland und die nordischen Länder; das Spektrum der Verfasser reicht von Fred Wander und Walter Kaufmann über Hermann Kant und Rolf Schneider bis zu Reinhard Ulbrich, Gerti und Reiner Tetzner sowie weiteren Autorinnen und Autoren. [Läs mer om Traumreisen in Märchenländer.]

Köp Traumreisen in Märchenländer
Låna Traumreisen in Märchenländer
Ladda ned Traumreisen in Märchenländer


Magnus Lidén & Pankaj Bharali
Flowers of the Se La: Alpine plants of NW Arunachal Pradesh
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2020, 135 s.
Symbolae Botanicae Upsalienses 40

Arunachal Pradesh in NE India, the land of the rising sun, is a Paradise for botanists, still largely unexplored. In the west part of the state, the Se La straddles the Himalayan range at 4 200 metres above sea level. Being the only alpine area in Arunachal accessible by road, it is far better known than the high elevations of the central and east parts of the state. Despite this, numerous novelties have been discovered in the past decade: species new to Arunachal Pradesh, to India or to science (one of them described herein). Certainly additional novelties will turn up with more research.

This book aims to satisfy the need for a quick reference guide to the flora of the Se La, that will benefit students, researchers, tourists and budding botanists of the region. It depicts in colour 280 species in 128 genera of vascular plants, with emphasis on summer- and autumn-flowering herbs. Woody plants, ferns and grasses are poorly represented.

Köp Flowers of the Se La
Låna Flowers of the Se La
Ladda ned Flowers of the Se La


Ashk Dahlén (ed.)
Achaemenid Anatolia: Persian Presence and Impact in the Western Satrapies 546–330 BC. Proceedings of an International Symposium at the Swedish Research Institute in Istanbul, 7–8 September 2017
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2020, 267 s.
Boreas. Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilizations 37

The mid-sixth century BC saw the formation of one of the ancient world’s largest and richest empires, the first Persian Empire under the Achaemenid dynasty. After the conquests of Cyrus the Great its vast realms stretched from the Aegean Sea in the west to the Jaxartes River in the east. The empire’s cosmopolitan policies, based on a shared economic relationship and a pluralistic administrative structure, heralded a period of astonishing cross-cultural fertilisation and innovation in different spheres of culture, trade and learning. These new developments were embraced and carried out in, among other regions, the highly multicultural setting of Achaemenid Anatolia.

This volume contains twelve articles from an international symposium (2017) on the relationships between the Iranian world and Anatolia in the Achaemenid period with an emphasis on Persian structures, presence and impacts on local populations and cultures. The contributions discuss a wide range of topics and address a variety of perspectives, from material culture, archaeology, architecture, and art history to philology, history, literature, numismatics, and religion.

Köp Achaemenid Anatolia
Låna Achaemenid Anatolia
Ladda ned Achaemenid Anatolia


Annika Windahl Pontén
Kiär hustru, wackra barn, bodde i ett palais: Identitet och materialitet i hushållet von Linné
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2020, 254 s.
Uppsala Studies in History of Ideas 52

Denna avhandling studerar identitet och materialitet i hushållet von Linné. I studien analyseras bl a föremål, bilder, mantalslängder, bouppteckningar och texter för att situera hushållet von Linné i en rumslig och materiell kontext. Genom performativa praktiker i hushållet, självpresentation och användning av exempla i föreläsningar formerar medlemmarna i hushållet von Linné en särskild typ av persona. Med hjälp av delvis tidigare opublicerat material kastas här nytt ljus över en av Sveriges mest kände vetenskapsmän. Syftet är att studera hur Carl von Linné gör karriär och förutsättningarna för att bedriva vetenskap i 1700-talets akademiska Uppsala. Hushållet med hustru, barn och tjänstefolk var centralt för att den vetenskapliga vardagen skulle fungera. Tidigare forskning har i hög grad förbisett den materiella och rumsliga kontexten, men Carl von Linné fäster själv vikt vid dem när han framhåller att han har en kär hustru, vackra barn och att han bor i ett ”palais”.

Köp Kiär hustru, wackra barn, bodde i ett palais
Låna Kiär hustru, wackra barn, bodde i ett palais
Ladda ned Kiär hustru, wackra barn, bodde i ett palais


Mats Thulin
The Genus Boswellia (Burseraceae): The Frankincense Trees
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2020, 149 s.
Symbolae Botanicae Upsalienses 39

Since the times of the Pharaohs, the precious gum-resins produced by the frankincense trees of the genus Boswellia have been essential to the economy of southern Arabia and the Horn of Africa region. Accordingly, frankincense has engaged countless authors, dealing with its history, chemistry and medicinal properties. Yet, a modern taxonomic monograph of the genus has been wanting.

In this volume, Mats Thulin, editor and main author of Flora of Somalia and an expert on the family Burseraceae, presents a detailed botanical account of the 24 species he recognizes in Boswellia – many of which are very rare and threatened – but neither history nor the modern frankincense trade are forgotten. All is based on an extensive personal experience as well as information from regional experts.

The book is richly illustrated with colour plates, maps and line drawings.

Köp The Genus Boswellia
Låna The Genus Boswellia
Ladda ned The Genus Boswellia


Magnus Hjalmarsson
Carolina Rediviva – Själens läkehus
Uppsala: Uppsala universitetsbibliotek, 2019, 128 s.
Scripta Minora Bibliothecae Regiae Universitatis Upsaliensis 22

Fotografen Magnus Hjalmarsson har under några år i samband med den senaste renoveringen av Carolina Rediviva dokumenterat byggnadens förvandling och verksamhet. Läsaren får följa med bakom kulisserna, in i bokmagasin och andra stängda utrymmen, men också se välbekanta rum med nya ögon. Carolina Rediviva – Själens läkehus ger också perspektiv på huset och dess liv genom ett rikt urval av citat ur litteraturen, från 1800-tal till nutid.

Köp Carolina Rediviva – Själens läkehus
Låna Carolina Rediviva – Själens läkehus
Ladda ned Carolina Rediviva – Själens läkehusSenast uppdaterad: 2021-02-24