Kurser och handledning

Biblioteket erbjuder kostnadsfria kurser och individuell handledning för studenter, forskare, anställda vid Uppsala universitet samt anställda vid Region Uppsala.

Boka handledning

Kurser för studenter och doktorander/anställda

Bibliotekets kursutbud

Här är några exempel på vad vår undervisning och handledningstillfällen kan innehålla.

 • Informationssökning
 • Att skriva källhänvisningar och referenser enligt olika referensstilar
 • Använda referenshanteringsprogram (EndNote, Zotero, Mendeley)
 • Granska och värdera källor
 • Bibliometri
 • Hitta i Kulturarvet/specialsamlingar
 • Använda universitetets avhandlingsmallar
 • Hur du kan sprida din forskning med Wikipedia
 • Använda programvara, t.ex. GIS, Python, R, NVivo, Excel

Anmäl dig till en kurs

Kurser för studenter

Kurser för doktorander/anställda

Beställ en kurs

Du är välkommen att beställa en kurs för dina studenter eller doktorander, eller för en forskargrupp inför ett projekt. Vi utformar en lösning efter dina önskemål. Våra kurser kan hållas som workshop eller föreläsningar, i små eller stora grupper. Kontakta oss minst två veckor i förväg.

Bibliotekets undervisning för studenter fungerar som bäst när:

 • Studenterna just har påbörjat en skrivuppgift som de behöver använda bibliotekets resurser till.
 • Den schemaläggs i rimlig tid innan inlämningsdatum för uppgiften.
 • Ordinarie lärare deltar för att besvara frågor kring skrivuppgiften.

Beställ en kurs

Individuell handledning

Du som är student och skriver uppsats, forskare/ lärare, anställd vid Uppsala universitet eller Region Uppsala kan boka individuell handledning för att få hjälp med att söka information till din uppsats, avhandling eller annan uppgift.

Du kan också boka handledning i referenshanteringsprogram såsom EndNote, Zotero och Mendeley, eller NVivo (program för kvalitativ dataanalys).

Boka handledning

Ta hjälp av bibliotekets instruktionsfilmer och guider

Få hjälp med hur du ansöker om lånekort, hittar böckerna du behöver eller vilket stöd studenter med läsnedsättning kan få i våra filmer. I Sök- och skrivguiderna får du hjälp att komma igång med sökning inom ditt ämnesområde.

Se alla instruktionsfilmer

Sök- och skrivguider