Forskarstöd i samband med covid-19

Covid-19 har demonstrerat vikten av ett fritt kunskapsutbyte. På denna sida finns en sammanställning av vad som görs för att underlätta öppen tillgång till forskning och data inom området och vilket stöd du som forskare kan få från Uppsala universitetsbibliotek.

Här finns även information om förändrade rutiner relaterat till forskarstöd i samband med covid-19.

Tillgängliggör dina forskningsresultat om COVID-19

Har du en artikel som berör covid-19 som är accepterad för publicering, alternativt redan publicerad, i en tidskrift? Om du har publicerat med omedelbar öppen tillgång behåller du upphovsrätten och kan tillgängliggöra förlagsversionen i fulltext i DiVA. I annat fall, tillgängliggör om möjligt en pre-print (inskickad version) eller post-print (accepterad version) i fulltext i DiVA. Se tidskriftsförlagens policies kring parallellpublicering i SHERPA RoMEO.

Även bokkapitel kan vara möjliga att parallellpublicera. Det finns tyvärr ingen samlad översikt för akademiska bokförlag som det gör för tidskrifter. Istället får man undersöka bokförlagets policy i varje enskilt fall, vilket vi kan hjälpa dig med. Läs mer om open access i praktiken.

Vill du diskutera möjligheter att sprida dina forskningsresultat? Boka handledning med en bibliotekarie, alternativt hör av dig till Fråga biblioteket om du inte hittar någon tid som passar.

Forskningsdata

Lagra, dela och publicera data på Uppsala universitet

Vägledning för delning av forskningsdata och publikationer med fokus på covid-19

Sammanställningar av forskningsdata, databaser och standarder

Senast uppdaterad: 2021-02-11