Öppettider och tillgång

Du som inte är student eller forskare/anställd på Uppsala universitet har för tillfället endast tillgång till Carolina Rediviva och Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (Läs nedan om lån från andra bibliotek).

Övriga bibliotek är öppna för studenter, forskare och anställda på Uppsala universitet (campuskort krävs).

Uppsala universitets studenter och forskare bör inte förlägga studier/forskning till bibliotekets lokaler, om inte särskilda behov finns. De som för sina individuella studier behöver vistas i biblioteket får inte samlas i större sällskap. Se rektorsbeslut.

Daglig tillsyn sker på bibliotek som är helt obemannade, med tömning av återlämningsautomater och städning. Öppettiderna kan komma att förändras igen.*

Se samtliga öppettider

LÄMNA TILLBAKA BÖCKER

 • Logga in på Mina lån, kanske är det möjligt att låna om dina böcker. Finns det kö på boken går den inte att låna om.
   
 • Någon annan kan återlämna böckerna åt dig. Det går bra att lämna på alla bibliotek inom Uppsala universitet, oavsett var boken lånats så länge du har tillgång till det biblioteket.
   
 • Har du inget campuskort kan du lämna tillbaka böcker i bokinkastet utanför Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, eller i återlämningslådan i entréhallen på Carolina Rediviva.
   
 • Det går bra att posta böcker, använd gärna vadderat kuvert. Adresser hittar du under fliken "Kontakta oss" på sidan Öppettider och kontakt
   
 • Är det omöjligt för dig att låna om eller återlämna dina böcker just nu, kontakta Fråga biblioteket.

Låna böcker

Alla lån sker på plats - vi skickar inga böcker. Du kan be en annan person låna och hämta upp dina beställningar. Personen behöver din pinkod och antingen ditt campuskortsnummer eller ditt personnummer för att låna i automaten. Det går också att låna i informationsdisken på bemannade bibliotek om personen kan visa upp både din och sin egen legitimation.

Du som inte är student eller forskare/anställd på Uppsala universitet
Vill du låna böcker från de bibliotek du inte har tillgång till går det att hämta ut dessa på Carolina Rediviva (Obs! Kursböcker går inte att beställa). Välj "Carolina Rediviva" som avhämtningsställe när du beställer eller ställer dig i kö.

Fjärrlån
Du kan fortfarande beställa fjärrlån. Många bibliotek har dock tillfälligt slutat låna ut böcker via fjärrlån och vi kan endast beställa böcker inom Sverige och från ett fåtal bibliotek i Norden och utlandet. Därför är tillgången till material begränsad.

Kursböcker
Vi har dialog med flera institutioner om behov att ta fram förslag på alternativ till viss tryckt kurslitteratur. Du som lärare är välkommen att kontakta oss för att diskutera möjligheter att ersätta tryckta kursböcker med e-böcker. Det går inte att beställa kurslitteratur som står inne på hyllan till ett annat bibliotek.

Service på distans

Kurser och evenemang

 • Alla våra kurser och workshops sker online.
   
 • Du som lärare kan fortsatt boka biblioteket för att hålla undervisning för dina studenter, anpassad efter deras behov. Undervisningen hålls via Studium och/eller Zoom.

Bakgrund och åtgärder

Biblioteket har genomfört en rad åtgärder för att minska risken för smittspridning i lokalerna, bland annat genom luftigare möblering, utökad städning och ökad uppsikt över lokalerna för att säkra tillräcklig fysisk distans. Vi följer riktlinjer från universitetet och ansvariga myndigheter samt händelseutvecklingen i samhället.

* Öppettiderna och bemanningen i informationsdiskar är begränsade för att bibliotekets medarbetare ska ha möjlighet att arbeta hemifrån, vilket är i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Senast uppdaterad: 2021-07-16