Förändringar på biblioteket med anledning av covid-19/corona

Senast uppdaterad 2020-11-17 16.30

Universitetsbiblioteket håller i dagsläget alla bibliotek öppna för att säkerställa åtkomst till samlingar och resurser samt möjliggöra egna studier och forskning i våra studiemiljöer. Biblioteket har genomfört en rad åtgärder för att minska risken för smittspridning i lokalerna, bland annat genom luftigare möblering, utökad städning och ökad uppsikt över lokalerna för att säkra tillräcklig fysisk distans. Vi följer riktlinjer från universitetet och ansvariga myndigheter samt händelseutvecklingen i samhället.

Informationen uppdateras fortlöpande. Du kan också hålla koll genom att följa oss i sociala medier: facebook.com/uppsalauniversitetsbibliotek och instagram.com/uppsalaunilib

Ytterligare information för dig som forskare - att tillgängliggöra forskningsresultat om covid-19, utökad tillgång till digitala publikationer, individuell informationssökning, forskningsdata och information om avhandlingsproduktion.

Öppettider och tillgång

Biblioteken är öppna men vissa har begränsade öppettider, se länk nedan för aktuella öppettider. Med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd i Uppsala län är informationsdiskarna på flera bibliotek helt obemannade för närvarande. Vi hjälper dig då om du behöver via telefon, chatt och e-post i Fråga biblioteket. Daglig tillsyn sker på dessa bibliotek, med tömning av återlämningsautomater och städning.

Allmänheten har fortsatt tillgång till Blåsenhusbiblioteket, Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket samt Carolina Rediviva. Till övriga bibliotek krävs campuskort. Utglesning (social distansering) i lokalerna ska eftersträvas.

Se samtliga öppettider

Lån och återlämning av böcker

Låna böcker
Du kan be en annan person låna och hämta upp dina beställningar. Personen behöver din pinkod och antingen ditt campuskortsnummer, lånekortsnummer eller ditt personnummer för att låna i automaten. Det går också att låna i informationsdisken på bemannade bibliotek om personen kan visa upp både din och sin egen legitimation.

Särskilda undantag för allmänheten
Allmänheten har tillträde till Carolina Rediviva, Blåsenhusbiblioteket och Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. Vill man låna böcker från de andra biblioteken går det att hämta ut dessa på Carolina Rediviva (Obs! Kursböcker går inte att beställa). Välj "Carolina Redidiva" som avhämtningsställe när du beställer eller ställer dig i kö.

Lämna tillbaka böcker

 • Logga in på Mina lån, kanske är det möjligt att låna om dina böcker. Finns det kö på boken går den inte att låna om.
   
 • Någon annan kan återlämna böckerna åt dig. Det går bra att lämna på alla bibliotek inom Uppsala universitet, oavsett var boken lånats så länge du har tillgång till det biblioteket.
   
 • Har du inget campuskort kan du lämna tillbaka böcker på Carolina Rediviva, Blåsenhusbiblioteket eller Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket.
   
 • Det går bra att posta böcker, använd gärna vadderat kuvert. Adresser hittar du under fliken "Kontakta oss" på sidan Öppettider och kontakt
   
 • Är det omöjligt för dig att låna om eller återlämna dina böcker just nu, kontakta Fråga biblioteket.

Fjärrlån
Du kan fortfarande beställa fjärrlån. Många bibliotek har dock tillfälligt slutat låna ut böcker via fjärrlån och vi kan endast beställa böcker inom Sverige och från ett fåtal bibliotek i Norden och utlandet. Därför är tillgången till material begränsad.

Kursböcker
Vi har dialog med flera institutioner om behov att ta fram förslag på alternativ till viss tryckt kurslitteratur. Du som lärare är välkommen att kontakta oss för att diskutera möjligheter att ersätta tryckta kursböcker med e-böcker. Som student kan du behöva ditt campuskort för att komma in på bibliotek där kurslitteraturen finns. Det går inte att beställa kurslitteratur som står inne på hyllan till ett annat bibliotek.

Service på distans

Kurser och evenemang

 • Alla våra kurser och workshops sker online.
   
 • Du som lärare kan fortsatt boka biblioteket för att hålla undervisning för dina studenter, anpassad efter deras behov. Undervisningen hålls via Studium och/eller Zoom.