Säves Gotländska samlingar

Pehr Arvid Säve ca 1870, fotograf: W.A. Eurenius & P.L. QuistKulturhistorikern och konstnären Pehr Arvid Säve (1811-1887), född i Roma, blev efter studier i Uppsala lärare på Gotland. Där gjorde han till sin livsuppgift att samla in och förteckna folkminnen och annat av antikvariskt intresse på ön. Han var även initiativtagare till Gotlands Fornsal, som idag är Gotlands Museum. År 1877 utnämndes Pehr Arvid Säve till filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet.

I Uppsala universitetsbibliotek finns idag Säves omfattande handskriftsvolymer med titeln Gotländska samlingar, vilka innehåller de anteckningar om sägner, lekar, visor, ortnamn, högtider och lokalhistoria som Säve gjort på Gotland under 1800-talets mitt och senare hälft. Biblioteket har även en stor mängd teckningar och målningar av Säves hand.

En stor del av materialet i Uppsala finns tillgängligt genom Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv: Material av eller med anknytning till Pehr Arvid Säve

Litteratur

  • Gustafsson, H., "P.A. Säve som gotländsk språk- och folkminnesforskare", Gotländskt arkiv, årg. 9(1937), s. 51–61.