Ryska revolutionstryck

Universitetsbiblioteket har en märklig samling av böcker, pamfletter, tidskrifter, dagstidningar och affischer från tiden för den ryska revolutionen och de första fem åren av Sovjetregimen.

Huvudparten av materialet samlades ihop av en ung, svensk man i diplomatisk och humanitär tjänst, Torsten Lundell (1889-1970). Mellan åren 1917 och 1921 arbetade Lundell för Utrikesdepartementet och Röda korset i Petrograd (Sankt Petersburg). 

Genom ledaren för Folkupplysningskommissariatet, Anatolij Lunačarskij, fick Torsten Lundell tillstånd att samla in två exemplar av varje tryck som publicerades under oktoberrevolutionen och åren därefter. Det var således en ansenlig mängd tryck som Lundell kunde föra med sig hem och redan 1921 överlämnades detta till Uppsala universitetsbibliotek. Samlingen innehåller material som räknas som sällsynt eller unikt.

Materialet består av tre kategorier: böcker och pamfletter, tidningar samt affischer.

Böcker och pamfletter

De tryckta böckerna är inordnade i bibliotekets huvudsamling och kan sökas i Katalog -1962 eller i vår söktjänst. Politiska pamfletter är endast delvis katalogiserade. En summarisk förteckning över det okatalogiserade materialet gjordes 1923 och finns som en maskinskriven katalog i referensbiblioteket i Carolina Redivivas katalogrum.

Det okatalogiserade materialet finns samlat i kapslar (hylluppställning: Historia/ Ryssland/1917- /Kaps.) tillsammans med material som förvärvats efter Lundells donation. Kontakta Enheten för äldre tryck för beställning av detta material. 

Tidningar

En bladkatalog finns upprättad där i princip varje tidningsnummer är redovisat. Geografiskt täcker samlingen det gamla ryska riket samt i viss utsträckning emigranttidningar. Även denna katalog finns i referensbiblioteket i Carolina Redivivas katalogrum.

Affischer

Samlingen omfattar 116 bildaffischer. Av hela produktionen beräknas idag cirka 3 000 affischer ha bevarats. Affischsamlingen i universitetsbiblioteket utgör därmed en mindre del av produktionen, men anses vara ett representativt urval.

Samtliga affischer är digitaliserade och tillgängliga genom Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv: Ryska revolutionsaffischer

Kataloger

 • Uggla, A. Hj., Litteratur rörande den ryska revolutionen 1917, dess förhistoria, bolsjevismen och tillståndet i Ryssland under Sovjet-regimen.  A: Litteratur tryckt inom Ryssland under Sovjet-regimens tidigare år: insamlad av löjtnant T. Lundell.  B: Litteratur rörande den ryska revolutionen och dess förhistoria, bolsjevismen m.m[1923].

 • Ryska revolutionstidningar 1917-1922
  1. Anvisningar. Alfabetisk katalog, grupp A
  2. Alfabetisk katalog, grupp B-D
  3. Register över förkortningar. Inventarium, grupp A-B
  4. Inventarium, grupp C-D.
  (Handskriven katalog på lösa blad i fyra kapslar.)

Litteratur

 • Kjellberg, Lennart, "The collection of prints from the Russian revolution in the Uppsala University Library"i Otium et negotium: studies in onomatology and library science presented to Olof von Feilitizen, Stockholm, Kungl. biblioteket, 1973, (Acta Bibliothecae regiae Stockholmiensis; 16), s. 181-187.

 • Lindenau, Linda & Sahlström, Berit, Ryska affischer 1917-1922: affischer ur Lundellska samlingen, Universitetsbiblioteket, Uppsala, 1984 (Uppsala universitetsbiblioteks utställningskataloger; 15).

Senast uppdaterad: 2022-05-16