Rubáiyát av Omar Khayyám

I denna prydligt dekorerade handskrift från ca 1700-talet återges den persiske diktarens fyrradiga dikter om konsten att njuta av livet 

Handskriften har signum: O Nova 42

Folio 129v-130r - Titel och de första dikterna

Omar Khayyám levde i Persien 1048-1131. Han var matematiker och arbetade som astronom åt sultanen i Samarkand, men sysslade också med filosofi och poesi. Till eftervärlden lämnade han diktverket Rubáiyát, som blev känt i västvärlden tack vare Edward Fitzgeralds tolkning.

Folio 161v-162r


På varje uppslag i handskriften erbjuds läsaren fyra tänkvärda dikter, bestående av fyra rader var och inramade i fyra rutor.

Folio 192v-193r med kopistens namn


 

Handskriften, som är skriven på persiska, förvärvades i Konstantinopel av den svenske legationssekreteraren Albrecht Elof Ihre, som tog med den när han återvände till Sverige 1825.