Nordinska samlingen

Samlingen är uppkallad efter Carl Gustaf Nordin (1749-1812). Den omfattar drygt 2 000 volymer från medeltiden till 1800-talet.

Biskop Carl Gustaf Nordin var historiker, politiker och språkforskare. Han skrevs in vid Uppsala universitet 1763 och var student till Johan Ihre. En tid arbetade han som amanuens på universitetsbiblioteket. Han blev invald i Svenska Akademien 1786.

Under sin livstid sammanbragte Nordin en imponerande stor samling handskrifter, både originalhandlingar och avskrifter, rörande Sveriges politiska historia, kyrkohistoria och lärdomshistoria. I samlingen finns även kamerala och juridiska handlingar samt brev. Flera äldre handskriftssamlingar som Nordin förvärvat ingår också i samlingen.

Nordinska samlingen kom 1814 till Uppsala universitetsbibliotek som donation från dåvarande kronprinsen, den blivande kungen Karl XIV Johan.

Katalog

En maskinskriven katalog över Nordinska samlingen finns på handskrifts- och musikenheten i Carolina Rediviva. Ladda ner katalogen:


Handskrifts- och musikenheten kan hjälpa dig med din sökning. Beställt material studeras i specialläsesalen.