Musikaliska krigsbyten

De musikaliska krigsbytena togs av svenska armén samtidigt som man tog litteratur, främst i jesuitkollegiet i Braunsberg - idag Braniewo - och i furstbiskopens bibliotek i Mainz.

Exempel på musikaliska krigsbyten. Musik av Homerus Herpol tryckt 1565 [Utl.vok.mus.tr. 218-222]

Dessa krigsbyten utgörs, med några få undantag, av musiktryck från andra hälften av 1500-talet och början av 1600-talet. De består främst av stämböcker med kyrklig och världslig vokalmusik.

Ett förmodat krigsbyte från denna tid är Cancionero de Uppsala (Villancicos de diversos autores, Venedig 1556), som är en viktig källa till periodens spanska vokalmusik och som också har lingvistiskt och litteraturvetenskapligt intresse.


Katalog
Mitjana, Rafael & Davidsson, Åke, Catalogue critique et descriptif des imprimés de musique des XVIe et XVIIe siècles, conservés à la bibliothèque de l’Université Royale d’Upsala. Uppsala, 1911, 1951.

Handskrifts- och musikenheten kan hjälpa dig med din sökning. Beställt material studeras i Specialläsesalen.

Fler musikalier