Mozarts notskrift

Ur skissen till Trollflöjten: Papagenos och Papagenas duett i akt 2

På Carolina Rediviva finns en handskriven bok med egenhändig notskrift av Wolfgang Amadeus Mozart. Den innehåller ett färdigt verk, frimurarkantaten Die ihr des unermesslichen Weltalls Schöpfer ehrt, men också skisser till delar av Trollflöjten och La Clemenza di Tito.

Handskriften hamnade i Uppsala universitetsbibliotek tack vare den svenske diplomaten Fredrik Samuel Silverstolpe, som i sin tur hade fått den av Mozarts änka.

Fler musikalier

Handskriften [Vmhs 133] är från kompositörens sista år. Efter Mozarts bortgång 1791 förvaltades hans kvarlåtenskap av änkan Constanze. Där fanns en liten manuskriptbunt som hon skänkte till den svenske diplomaten och musikälskaren Fredrik Samuel Silverstolpe, som tjänstgjorde i Wien på 1790-talet. Han testamenterade den till Uppsala universitetsbibliotek.

Frimurarkantaten

De första takterna i Mozarthandskriften: Början av frimurarkantaten. Klicka på bilden för att se en större version.

Manuskriptet innehåller dels ett färdigt verk, frimurarkantaten Die ihr des unermesslichen Weltalls Schöpfer ehrt (KV 619),dels skisser till de musikdramatiska verk som Mozart arbetade på under sitt sista levnadsår: Trollflöjten (KV 620) och La Clemenza di Tito (KV 621). Sådana utkast som skrivits av Mozart är ovanliga. I marginalen på vissa sidor syns klotter och additioner, vars sammanhang är okänt, men som också har fastställts vara av Mozarts hand.   

I donationen till biblioteket ingick även ett Mozartporträtt och en sång komponerad av den 10-årige sonen Franz Xaver Wolfgang Mozart.