Mexiko-kartan

Utsnitt från Mexiko-kartan

I Uppsala universitetsbiblioteks kartsamling finns en unik topografisk vy och karta från ca 1550 över staden Mexiko (Mexico City) och dess omgivning.

När de spanska conquistadorerna under Fernando Cortez (Hernán Cortés) ledning erövrade området 1521 kallades platsen Tenochtitlán och var aztekernas huvudstad. Staden anlades redan på 1300-talet och låg på en ö i saltsjön Texcoco. Ögonvittnen från erövringen beskriver Tenochtitlán som en av världens största och mest fantastiska städer.

Se hela kartan
Beställ en kopia av kartan

Efter erövringen revs de centrala delarna av staden och spansk arkitektur ersatte aztekernas tempelbyggnader. Till stora delar bevarades dock det gamla gatunätet.

På kartan ses de nyuppförda husen och i dess mitt kan vi urskilja katedralen (Iglesia Major) vid det kvadratiska torget som än idag är en central plats i Mexico City (La Plaza de la Constitución).

Vi kan fortfarande läsa delar av dedikationen till den spanske kejsaren Karl V i kartans nedre, högra hörn. I fältet kan även delar av namnet Santa Cruz utläsas och kartan ansågs därför länge vara utförd av hovkosmografen i Sevilla, Alonso de Santa Cruz (1505-1567).

Senare forskning anser att kartan är målad av en person från Tenochtitlán/Mexico, en aztek med europeisk skolning. Kartans konstruktion och innehåll visar att personen varit mycket förtrogen med platsen och dess invånare. Alonso de Santa Cruz besökte Sydamerika, men aldrig Mexiko.

De många symbolerna på kartan (djur, ringar, stjärnor etc.) anger ortnamnen på nahuatl – aztekernas språk. På kartan finner man detaljerad information om områdets sociala liv och arbete samt djur- och växtvärld. Kartan ger oss alltså inte enbart en geografisk beskrivning över området utan också en rik bild av vardagslivet i 1500-talets Mexico City.

Kartan mäter 75 cm på höjden och 114 cm på bredden. Den är målad i grönt, blått och grått på två sammanfogade pergamentark. Vägar och kanaler är markerade i brunt och ljusblått. Kartans ram består av växtornament målade i blått på röd botten.

Hur kartan hamnat i Sverige vet man ej med säkerhet. En teori är att den inköptes i slutet av 1600-talet av den svenske språkforskaren och resenären Johan Gabriel Sparwenfeld under dennes vistelse i Spanien och senare donerades till Uppsala universitetsbibliotek.

Litteratur i urval

Sigvald Linné, El valle y la ciudad de México en 1550, Stockholm 1948
(The Ethnographical Museum of Sweden, Stockholm, New Series, Publication No. 9)

Miguel Leon-Portilla, Carmen Aquilera, Mapa de México Tenochtitlán y
sus contornos hacia 1550, Mexico 1986

Senast uppdaterad: 2021-09-26