Linnésamlingarna

Handskrifter och böcker i Uppsala universitetsbibliotek

Handskrifter av Linné

De flesta av Carl von Linnés handskrifter finns idag hos Linnean Society i London, men av de som blivit kvar i Sverige har en del hamnat på Uppsala universitetsbibliotek.

Från Leufstasamlingarna:

Brev till och från Linné

Brev från och till Carl von Linné från samlingar världen över finns beskrivna och ofta digitaliserade genom projektet Linnékorrespondensen. I databasen Alvin finner du dessa brev:

Några speciella delar ur denna korrespondens i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar:

Föreläsningsanteckningar

I handskriftssamlingarna finns föreläsningsanteckningar efter föreläsningar hållna av Carl von Linné. Några av dessa har blivit förtecknade i Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv:

Svenska Linnésamlingen

På Uppsala universitetsbibliotek finns i princip hela Linnés tryckta produktion, från första upplagan av det banbrytande verket Systema naturae 1735 till Nemesis Divina, eller "Den gudomliga vedergällningen", som publicerades postumt. Här finns också samtliga avhandlingar som lades fram vid Uppsala universitet under Linnés ledning. Dessa står tillsammans med tryckt litteratur om eller med anknytning till Linné i vår Linnésamling. Hit hör även några kapslar med efemärt tryckt material med anknytning till Linné, vilka är registrerade i Alvin.

Hammarbysamlingen

Hammarbysamlingen innehåller verk som tillhört Linnés eget bibliotek. Dessa böcker ingick ursprungligen i den vetenskapliga kvarlåtenskap som 1784 såldes av Linnés änka till Linnean Society i London. Men en del av böckerna, i huvudsak inom ämnet medicin, skickades i slutet av 1800-talet tillbaka till Sverige med motiveringen att de inte passade in ämnesmässigt.

Från stubbotan rot till anseligt träd

Uppsala universitetsbibliotek firade Carl von Linné med en unik utställning 2007. Under närmare ett år från den 22 maj på Linnés 300-årsjubileum visades ett osedvanligt brett urval av bibliotekets ovärderliga Linnésamlingar för allmänheten. Nu är det möjligt att se hela utställningen online. Klicka på länken och bläddra dig fram genom utställningens tre montrar. Klicka på dokumenten för att förstora dem och läsa om deras tillkomst och historiska betydelse.
Explorer, Firefox eller Chrome rekommenderas. Ladda ner Flash Player.

Se utställningen

Linnaeus Link

Uppsala Universitetsbibliotek ingår i Linnaeus Link.

Projektet Linnaeus Link är ett internationellt samarbete mellan bibliotek med betydande samlingar av material av eller om Linné. Det bekostas, underhålls och koordineras av Linnean Society of London. Projektet avser att vara en omfattande digital samkatalog över Linnélitteratur, som ska underlätta för forskare världen över att hitta detta i en enda sökning på nätet.

Katalogen fungerar också som den officiella bibliografin över litteratur med anknytning till Linné och hans verk genom att använda och fortsätta Basil Soulsbys bibliografiska arbete.

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9–18.