Copernicana

Med samlingen Copernicana avses böcker som har tillhört eller använts av Nicolaus Copernicus (1473–1543), den välkände polske astronom som efter antika förebilder slog fast att det är solen som är universums medelpunkt, inte jorden. Nu är böckerna i Copernicana-samlingen digitaliserade och fritt tillgängliga på nätet.

SÖK COPERNICANA

Samlingen har förtecknats i den nationella samkatalogen LIBRIS, och i den lokala katalogen Disa. Den är därmed även sökbar i vår söktjänst. För en lista med titlarna i Copernicana-samlingen:

Samtliga böcker i Copernicana-samlingen är digitaliserade:

Samlingens historia

Polen 1626. Svenska arméer härjar i landet under Gustav II Adolfs ledning, under det som skulle komma att kallas det första svensk-polska kriget. Det segerrika och ur bokligt hänseende fattiga Sverige riktade på ett särskilt vis in sig på att erövra betydelsefulla bibliotek, nu när tillfälle gavs. Ett av dem låg i Frauenburg (Frombork), ett annat i Braunsberg (Braniewo).

Till domkapitelbiblioteket i Frauenburg och till jesuitkollegiets bibliotek i Braunsberg hade de böcker som Nicolaus Copernicus ägt eller använt kommit på olika vägar efter dennes död. Nu kom de alltså i svenskarnas händer. De lastades snart för transport till Sverige, och slutligen till universitetet i Uppsala, där de blev ett viktigt tillskott till det bibliotek som grundats här bara fem år tidigare, som ett led i Gustav II Adolfs stora nysatsning på universitetet.

På Uppsala universitetsbibliotek finns det stora flertalet av dessa böcker alltsedan dess, med undantag för enstaka volymer som av olika anledningar har hamnat i andra svenska bibliotek (två volymer i Astronomiska observatoriets bibliotek, tre i Stiftsbiblioteket i Strängnäs, en i Stifts- och landsbiblioteket i Linköping, samt en i Kungliga biblioteket).

Copernicus böcker identifierades redan i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet, och fick då bilda en egen samling på Carolina Rediviva med 45 volymer. Sedan dess har många av dessa böckers koppling till den polske astronomen ifrågasatts av forskare vid olika tillfällen. I Pawel Czartoryskis viktiga artikel från 1978 hävdar författaren att endast femton av Uppsalavolymerna antingen har ägts eller använts av Copernicus. Tjugofyra av dem avfärdades då de helt saknade anknytning till honom. I fyra fall var man tveksam.

Hur det än är med identifikationen av varje enskilt tryck i Copernicana-samlingen, som den alltså har kallats sedan början av 1900-talet, kvarstår faktumet att detta är den samling med störst antal böcker med Copernicus-proveniens i världen.

Litteratur

  • Birkenmajer, Ludwik Antoni, Mikolaj Kopernik. - Krakow, 1900

  • Birkenmajer, Ludwik Antoni, " ... Nova Copernicana ...." - Krakow, 1909 (I: Bulletin international de l'Académie des sciences mathématiques et naturelles, 1902:2, s. 29-33)

  • Birkenmajer, Ludwik Antoni, Stromata Copernicana. - Krakow, 1924

  • Czartoryski, Pawel, "The library of Copernicus". I: Science and history: studies in honor of Edward Rosen. - Warszawa: Ossolineum, 1978. - (Studia Copernicana; 16)

  • Trypucko, Józef, Polonica vetera Upsaliensia: catalogue des imprimés polonais ou concernant la Pologne des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles conservés à la Bibliothèque de l'Université royale d'Upsala. - Uppsala: Universitetsbibl., 1958. - (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis; 13)

Senast uppdaterad: 2021-02-24