Adam Helms bokbranschhistoriska samling

Förlagsmannen Adam Helms (1904-1980) efterlämnade en omfattande samling böcker inom sitt speciella intresseområde - det som han med sitt egna uttryck kallade "bokhandeliana".

Samlingen innehåller främst bokhistorisk litteratur om förlagshistoria, bokhandel och boktryckeri från 1800-talet och framåt. Böckerna är till största delen utgivna i de nordiska länderna, men här finns även utländska titlar. Till samlingen hör även Helms efterlämnade arkivmaterial. Samlingen utgör ett rikt källmaterial för bokhistoriska studier i allmänhet och förlagshistorisk forskning i synnerhet, främst från 1900-talet.

För närvarande är samlingen endast åtkomlig måndag-fredag kl. 10:00-16:00.

Samlingen lämnades efter Helms död 1980 till Svenska Förläggareföreningen. År 1987 deponerades denna samling hos Stockholms universitetsbibliotek. Förläggareföreningen donerade den till Uppsala universitetsbibliotek år 2019, där den finns idag.

Fotograf: Magnus Hjalmarsson

Kataloger

Läs mer

  • Innan bilden bleknar. Några röster kring Adam Helms, Stockholm: Trevi, 1981.

Senast uppdaterad: 2022-07-26