Kurslitteratur

Universitetsbiblioteket ska tillse att all kurslitteratur finns tillgänglig. Du kan se just din kurslitteraturlista via uu.se/student/. Kursböckerna är placerade på respektive ämnesbibliotek. Vissa exemplar får du bara läsa i biblioteket, medan andra går bra att låna hem. För att se var dina kursböcker finns och om de går att låna, kan du söka dem i bibliotekets söktjänst. Där kan du också ställa dig i kö på utlånade böcker.

Välkommen att lämna inköpsförslag om din kursbok saknas i biblioteket.

För dig med läshinder
Läs mer om möjligheterna att få anpassad kurslitteratur och andra hjälpmedel och se MTM:s katalog Legimus

Hur mycket får jag kopiera?
Enligt upphovsrättslagstiftningen är det bara tillåtet att kopiera delar av böcker. Läs mer om användning och upphovsrätt.

Senast uppdaterad: 2021-07-14