Dagstidningar

Vill du läsa dagens tidning, eller söker du artiklar i en äldre dagstidning?

Vi har databaser med dagstidningar i fulltexter, mikrofilmade dagstidningar och, ibland, även dagstidningar i original. Du kan söka direkt i fulltexter, eller hitta hänvisningar till artiklar via våra databaser.

Om tidningssamlingarna

Svenska dagstidningar

Många svenska dagstidningar är sökbara i fulltext i databasen Retriever Research (Mediearkivet). Tidningarna har olika startår men man kan komma ca 25 år bakåt för vissa titlar, ibland längre.

På Carolina Rediviva och Karin Boye-biblioteket finns två datorer med full tillgång till Kungliga bibliotekets söktjänst Svenska dagstidningar. I den hittar man alla svenska dagstidningar från 2014 och framåt, samt ett urval titlar som är digitaliserade i sin helhet från start. Arbetet med digitaliseringen pågår fortlöpande och det nyaste läggs in med två-tre månaders fördröjning. Dagstidningsdatorerna är bokningsbara vardagar 9.00 till 12.00, därutöver är det fritt att använda dem för alla.
Boka dator på Carolinabiblioteket
Boka dator på Karin Boye-biblioteket

Dagstidningar på mikrofilm

Alla svenska dagstidningar för perioden 1979-2013 är mikrofilmade. Många tidningar är filmade redan från startåret. Kungliga biblioteket ansvarade för mikrofilmningen av svenska dagstidningar. I deras förteckning över Mikrofilmade svenska dagstidningar framgår vilka filmer som finns hos oss.

Mikrofilmade dagstidningar kan läsas i mikrofilmsrummet på Carolina Rediviva. Här hittar du framför allt mikrofilmade svenska dagstidningar. Även några utländska dagstidningar finns på mikrofilm, liksom vissa äldre svenska tidskrifter (Allers, Se, Tidevarvet, Vi m.fl.).

I mikrofilmsrummet finns också läsapparater med utskriftsfunktion.

Utländska dagstidningar i digital form

Databasen Library Press Display ger tillgång till över 1000 dagstidningar från 82 länder, och fulltexten finns tillgänglig i upptill 60 dagar bakåt. Innehållet motsvarar de tryckta utgåvorna.

Databasen Factiva innehåller nyhetsmaterial från 118 länder på 22 olika språk från bland annat dagstidningar och affärstidningar.

Vi erbjuder även tillgång till några äldre digitaliserade dagstidningar:

Tryckta dagstidningar

De flesta av våra bibliotek prenumererar på några svenska dagstidningar, men de sparas vanligtvis endast en kort tid. Ett större urval svenska och utländska dagstidningar finns på Carolinabiblioteket. Där läggs dagens tidningar ut i Tidskriftsläsesalen (TLS). De svenska sparas en vecka och de utländska ca 1 månad. Lista över dagstidningar som finns i tidskriftsläsesalen på Carolinabiblioteket.

Äldre svenska dagstidningar i original (pappersformat) finns på Carolina Rediviva till och med utgivningsåret 1850. Dessa kan beställas i eller via Carolinabibliotekets information och läses därefter i Specialläsesalen. De äldre dagstidningarna kan sökas i en kortkatalog. Efter 1851 finns de svenska dagstidningarna endast på mikrofilm.

Sök och hitta dagstidningar och artiklar

Förutom i de databaser som nämns ovan kan du även söka artiklar och dagstidningar här: 

 Se även