Böcker och e-böcker

De flesta böcker (tryckta och elektroniska) kan hittas via bibliotekets söktjänst. För böcker utgivna före 1962 kan du behöva söka i bibliotekets äldre kataloger. Söker du material som är tryckt till och med år 1850, se även Äldre tryck.

 • Bibliotekets söktjänst - söker du i från sökrutan på bibliotekets startsida. Här finner du största delen av bibliotekets tryckta och elektroniska böcker och tidskrifter.
 • Bibliotekskatalog DISA - här kan du söka bland bibliotekets tryckta böcker och tidskrifter.
 • Katalog 1962 - bibliotekets katalog över böcker och tidskrifter fram till och med år 1962. Delar av innehållet, men långt ifrån allt, finns också i Bibliotekets söktjänst.
 • Bibliotekskatalog, Almedalsbiblioteket Gotland - Almedalsbiblioteket är ett kombinerat folk- och universitetsbibliotek och är en del av Uppsala universitet. För att kunna låna behöver du ha ett lånekort på Campus Gotland.
 • LIBRIS - Gemensam katalog för svenska universitets- och högskolebibliotek.
 • Fjärrlån - studenter och forskare vid Uppsala universitet kan via fjärrlån beställa böcker och artiklar som inte finns i våra samlingar.
 • E-böcker - läs mer om de olika e-bokssamlingarna.
 • Kurslitteratur - läs mer om kurslitteratur på biblioteket.

Böcker i en bokhylla och en flik med texten "E-BOK I den värld vi drömmer om : utopin i Elin Wägners trettiotalsromaner"

Äldre tryck

Till äldre tryck räknas böcker, tidskrifter, tidningar, småtryck och broschyrer tryckta till och med år 1850. Några exempel på kataloger över äldre tryck:

 • Katalog 1962 - Vår katalog över böcker och tidskrifter fram till och med år 1962. Delar av innehållet, men långt ifrån allt, finns också i Bibliotekets söktjänst.
 • Aurivillius - Katalog över de böcker och tidskrifter som fanns i Uppsala universitetsbibliotek 1796. En stor del av materialet är infört i Katalog 1962, så börja sökningen där.
 • Inventariet - Förteckning över böcker och tidskrifter enligt äldre inventarienummer (ämnesbeteckning och löpnummer) till och med 1796. Används tillsammans med Aurivillius katalog.
 • Biblioteca Walleriana - Katalog över medicinsk och naturvetenskaplig litteratur (tryckt cirka 1490-tal - 1940-tal) ur Wallersamlingarna.

Läs mer om samlingarna av äldre tryck och hur du hittar dem

Avhandlingar och uppsatser

 • DiVA - Uppsala universitets publikationsdatabas. Här kan du söka bland Uppsala universitets publikationer, till exempel uppsatser och avhandlingar. I DiVA finns även dissertationer från 1602-1855 i fulltext.
 • Katalog 1962 - Katalog över böcker och tidskrifter i universitetsbiblioteket förd fram till och med år 1962. Delar av innehållet, men långt ifrån allt, finns också i Uppsala universitetsbiblioteks söksystem.

Läs mer om avhandlingar

Tidskrifter

Biblioteket prenumererar på tidskrifter från hela världen, både digitala och tryckta. 

 • Bibliotekets söktjänst - söker du i från sökrutan på bibliotekets startsida. Här finner du största delen av bibliotekets tryckta och elektroniska böcker och tidskrifter.
 • Katalog 1962 - Katalog över böcker och tidskrifter i universitetsbiblioteket förd fram till och med år 1962. Delar av innehållet, men långt ifrån allt, finns också i Uppsala universitetsbiblioteks söksystem.
 • Aurivillius (Pehr Fabian Aurivillius, Catalogus Bibliothecae Regiae Academiae Upsaliensis) - Katalog över de böcker och tidskrifter som fanns i Uppsala universitetsbibliotek 1796. En stor del av materialet är infört i Katalog 1962, börja sökningen där.
 • Inventariet - Förteckning över böcker och tidskrifter enligt äldre inventarienummer (ämnesbeteckning och löpnummer) till och med 1796. Används enbart tillsammans med Aurivillius katalog.

Sök bland våra tidskrifter

Läs mer om tidskrifter

Dagstidningar

Vi har databaser med dagstidningar i fulltexter, mikrofilmade dagstidningar och, ibland, även dagstidningar i original. Du kan söka direkt i fulltexter, eller hitta hänvisningar till artiklar via våra databaser.

 • Retriever Research (Mediearkivet) - svenska dagstidningar sökbara i fulltext.
 • PressReader - dagstidningar från hela världen i fulltext.
 • Factiva - nyhetsmaterial från 118 länder på 22 olika språk, från dagstidningar och branschtidningar och andra källor.
 • Svenska dagstidningar - Kungliga bibliotekets söktjänst för svenska dagstidningar. Allt material är sökbart i fulltext. Artiklar som är äldre än 115 år går att se i sin helhet oavsett var man befinner sig. Nyare material kan läsas vid två särskilda datorer. Den ena datorn är placerad på Carolinabiblioteket och den andra finns på Karin Boye-biblioteket. Datorerna är bokningsbara vardagar 9.00 till 12.00, därutöver är det fritt att använda dem för alla.
  Boka dator på Carolinabiblioteket
  Boka dator på Karin Boye-biblioteket

Läs mer om dagstidningar

Handskrifter

Handskriftssamlingarna innehåller såväl medeltida handskrifter och historiska dokument som arkiv och hela brevsamlingar efter moderna författare och kulturpersonligheter. Några exempel på handskriftskataloger:

Läs mer om handskriftssamlingarna och hur du hittar dem

Musikalier

Musiksamlingarna består av både tryckta och handskrivna noter från 1200-talet och framåt. Några exempel på musikkataloger:

 • LIBRIS - Nationell katalog som bland annat innehåller svenska och utländska moderna musiktryck
 • Dübendatabasen - Katalog över Dübensamlingen, som består av vokal- och instrumentalmusik från 1600- och tidigt 1700-tal, främst i handskrift. En stor del av noterna är digitaliserade och direkt tillgängliga i databasen.
 • Katalog över vokalmusik i handskrift - Innehåller noter förvärvade av Uppsala universitetsbibliotek fram till 1970.
 • Katalog över instrumentalmusik i handskrift - Innehåller noter förvärvade av Uppsala universitetsbibliotek fram till 1970.
 • Katalog över musiktryck -1970. Innehåller tryckta noter förvärvade av Uppsala universitetsbibliotek fram till 1970.
 • Musikkatalog 1970-1980. Katalog över tryckta och handskrivna noter förvärvade av universitetsbiblioteket fram till och med 1980

Läs mer om musiksamlingarna och hur du hittar dem

Senast uppdaterad: 2021-02-10