Adam Helms Lecture

Adam Helms Lecture

Föreläsningen hålls av en framstående person inom den internationella bok- och förlagsbranschen och arrangeras i samarbete med Svenska Förläggareföreningen.

Adam Helms Lecture 2019:
Jubileumsföreläsning av Kjell Westö, författare
Se detaljer i vårt kalendarium

För inbjudna och anmälda gäster från Stockholm gäller följande busstider den 5 september:
Avgång från Karlbergsvägen 24, Stockholm: kl. 15.00
Avgång från Carolina Rediviva, Uppsala: kl. 20.00

Se lista över tidigare Adam Helms Lectures 

Vem var Adam Helms?

Förläggaren Adam Helms var en nytänkare inom marknadsföring i bokbranschen och pionjär inom internationell samproduktion mellan förlag.

Adam Helms föddes i Danmark 1904 och arbetade där inom bokhandeln. 1939 gifte han sig med svenskan Greta Nilsson, som var verksam inom förlagsbranschen, och flyttade till Stockholm. Där fick han genom Greta anställning på Bonniers bokaffär för importerade böcker. Paret hjälpte till att revolutionera det svenska bokklubbssystemet genom Bokklubben Svalan under början på 1940-talet. När Bonnierkoncernen skapade Bonnierkoncernen 1944 fick Helms leda förlaget Forum. Förlaget skulle främst ge ut nyeditioner av klassiker, men Helms köpte också in ny litteratur, vilket blev en stor succé, mycket tack vare Helms moderna marknadsföring. År 1971 slutade Helms på Forum och startade förlaget Trevi tillsammans med kollegan Solveig Nellinge. Trevi gjorde sig känt för att främst ge ut kvinnliga författare. 

Vid sin död 1980 lämnade han till Svenska Föreläggareföreningen en omfattande samling böcker om bokmarknad, bokförlag och bokhandel. Denna är idag donerad till Uppsala universitetsbibliotek: Adam Helms bokbranschhistoriska samling.

Läs mer om Adam Helms och Adam Helms Lectures:
Always on the hunt: Adam Helms Lecture 20 år, Stockholm: Universitetsbiblioteket, 2013.

Tidigare Adam Helms Lecture

Vissa av tidigare föreläsningar är utgivna i tryckt form i Adam Helms' Lecture Series, och är också tillgängliga som PDF i DiVA. Föreläsningar hållna 2009-2016 har filmats och finns att se på Stockholms universitetsbiblioteks webbplats: Tidigare Adam Helms Lectures.

2016
Mary Jay - African publishing in a globalised world

2015 
Elena Evgrafova - Three phenomena of book publishing — today and tomorrow

2014
Claire Squires - The Red Pen, the Publisher and the University

2013
Mark Coker - The future of book publishing

2012
Anneli Høier - Den litterära agenten då och nu

2011
John B. Thompson - Merchants of Culture. The Publishing Business in the Twenty-First Century (filmad föreläsning)

2010
Thomas Steinfeld - De griniga, de gråtfärdiga och de glada. Om kritiken i ett samhälle där alla är kritiska (filmad föreläsning)

2009
Alberto Manguel - The End of Reading (filmad föreläsning)

2008
Emilia Lodigiani - The importance of being earnest and the tricky privilege of publishing Scandinavian literature in Italy

2007
A. S. Byatt - Ghosts and Documents. The relation between history, biography and fiction

2006
Martha Woodmansee - Publishers, Privateers, Pirates. 18th Century German Book Piracy Revisited

2005
Jamie Byng - Nonconformity: How to Survive as an Independent Publisher

2004
Michael Krüger - Giants and Dwarfs. Notes at the End of Reading

2003
Eva Bonnier - Börs och Katedral - sex generationer Bonniers

2002
Suzanne Brøgger - Forfatter-forlægger

2001
Michael Joyce - A web of caring: The book as it was to us

2000
Tim Waterstone - Bookselling and the Digital World

1999
John Sutherland - Puzzles, Enigmas and Mysteries in the English Novel. Real Approaches to Fictional Universes

1998
Peter Mayer - Traditional Values in the Age of the Marketplace Triumphant. Publishing Today in a Global World

1997
P. D. James - Murder and Mystery. The Craft of the Detective Story

1996
Janice Radway - Books and Reading in the Age of Mass Production

1995
Hans Hertel - 500.000 £ er priesen: Bogen i mediesymbiosens tid

1994
Robert Darnton - Censorship in Comparative Perspective: France, 1789 - Germany, 1989