Använd biblioteket

Uppsala universitetsbibliotek är ett offentligt bibliotek, vars främsta uppgift är att ge service till studenter och personal vid Uppsala universitet. Allmänheten kan få tillgång till stora delar av bibliotekets samlingar och service.

Beställa fjärrlån

Böcker och artiklar m.m. som inte finns på biblioteket kan beställas som fjärrlån eller kopior av studenter, forskare och anställda vid Uppsala universitet, samt anställda vid Region Uppsala. Du kan också lämna ett inköpsförslag. 

Information för andra bibliotek

Beställa fjärrlån och artiklar
 

Lämna inköpsförslag

Saknar du något i våra samlingar? Du kan föreslå ett inköp:

Lämna inköpsförslag

Kopiering, utskrift och digitalisering

På biblioteket kan du använda eduPrint för att skriva ut, kopiera och skanna. Även du som inte är student eller anställd kan skapa ett konto i eduPrint. Som student eller forskare ansluten till nätverket eduroam kan du dessutom skriva ut från din egen dator, telefon eller surfplatta. För att betala för utskrifter kan du köpa utskriftskuponger på Carolina Rediviva samt i de flesta av universitetets receptioner eller enklast med betalkort i eduPrint-portalen.

Logga in som student

Logga in som gäst

Biblioteket erbjuder även professionellt framtagna digitala filer.

Datorer och trådlösa nätverk/Wi-Fi

Datorer finns att låna på alla våra ämnesbibliotek. Logga in med användar-ID och lösenord A. Det finns även två trådlösa nätverk (UpUnet-S och Eduroam) för dig som är student eller anställd på Uppsala universitet. 

Du som inte är ansluten till universitetet kan skapa ett tillfälligt dagskonto till våra publika datorer. Besök någon av våra informationsdiskar så hjälper vi dig att skapa ett konto. Ta med dig legitimation. Med dagskontot kommer du åt våra e-resurser. Det finns även ett öppet trådlöst gästnätverk, UU-Guest, på alla bibliotek utom Medicinska biblioteket. Observera att du inte kommer åt bibliotekets e-resurser på gästnätverket.

Wi-Fi för studenter och forskare
Wi-Fi för gäster
IT-support

Läsa/ladda ned e-resurser

Bibliotekets e-resurser (e-böcker, e-tidskrifter och databaser) är tillgängliga för alla. Studenter, forskare, och andra verksamma vid Uppsala universitet kommer åt dem var som helst genom att logga in med användar-ID och lösenord A. Du som inte är knuten till universitetet är välkommen att använda våra e-resurser på plats i biblioteket. Du kommer bara åt e-resurserna på våra publika datorer, inte via Wi-Fi. 

Alla våra e-resurser går att läsa direkt på skärmen om du har internetuppkoppling. Om du däremot vill ladda ned en bok behöver du särskilda appar eller läsprogram. Då behöver du även ett Adobe-konto.

Senast uppdaterad: 2021-07-16