Använd biblioteket

Uppsala universitetsbibliotek är ett offentligt bibliotek, vars främsta uppgift är att ge service till studenter och personal vid Uppsala universitet. Allmänheten kan få tillgång till stora delar av bibliotekets samlingar och service.

Beställa fjärrlån

Böcker och artiklar m.m. som inte finns på biblioteket kan beställas som fjärrlån eller kopior av studenter, forskare och anställda vid Uppsala universitet, samt anställda vid Region Uppsala. Du kan också lämna ett inköpsförslag. 

Information för andra bibliotek

Beställa fjärrlån och artiklar
 

Lämna inköpsförslag

Saknar du något i våra samlingar? Du kan föreslå ett inköp:

Lämna inköpsförslag

Kopiering, utskrift och digitalisering

På biblioteket kan du använda eduPrint för att skriva ut, kopiera och skanna. Även du som inte är student eller anställd kan skapa ett konto i eduPrint. Som student eller forskare ansluten till nätverket eduroam kan du dessutom skriva ut från din egen dator, telefon eller surfplatta. För att betala för utskrifter kan du köpa utskriftskuponger på Carolina Rediviva samt i de flesta av universitetets receptioner eller enklast med betalkort i eduPrint-portalen.

Logga in som student

Logga in som gäst

Biblioteket erbjuder även professionellt framtagna digitala filer
Filmning i Uppsala universitets lokaler kräver tillstånd.

Datorer och trådlösa nätverk/Wi-Fi

Datorer finns att låna på alla våra ämnesbibliotek. Logga in med användar-ID och lösenord A. Det finns även två trådlösa nätverk (UpUnet-S och Eduroam) för dig som är student eller anställd på Uppsala universitet. 

Du som inte är ansluten till universitetet kan skapa ett tillfälligt dagskonto till våra publika datorer. Besök någon av våra informationsdiskar så hjälper vi dig att skapa ett konto. Ta med dig legitimation. Med dagskontot kommer du åt våra e-resurser. Det finns även ett öppet trådlöst gästnätverk, UU-Guest, på alla bibliotek utom Medicinska biblioteket. Observera att du inte kommer åt bibliotekets e-resurser på gästnätverket.

Wi-Fi för studenter och forskare
Wi-Fi för gäster
IT-support

Läsa/ladda ned e-resurser

Bibliotekets e-resurser är tillgängliga för alla. Studenter, forskare, och andra verksamma vid Uppsala universitet kommer åt dem var som helst genom att logga in med användar-ID och lösenord A. Du som inte är knuten till universitetet är välkommen att använda våra e-resurser på plats i biblioteket. Du kommer bara åt e-resurserna på våra publika datorer, inte via Wi-Fi. 

Alla våra e-böcker går att läsa direkt på skärmen om du har internetuppkoppling. Om du däremot vill ladda ned en bok behöver du särskilda appar eller läsprogram. Då behöver du även ett Adobe-konto.

Ett enkelt sätt att hålla reda på e-tidskrifter och artiklar är att använda appen BrowZine. Med den kan du hitta, läsa och organisera tidskrifter och artiklar i din surfplatta eller smartphone.

Mat och dryck

Det är inte tillåtet att äta på biblioteken, men på campusområdena och Carolina Rediviva finns cafeterior/restauranger och studentpentryn.­­­ Kaffe får inte drickas i läsesalarna på Carolina Rediviva och Karin Boye-biblioteket, men det går bra på övriga ämnesbibliotek. 

Servicehundar i tjänst är tillåtna på biblioteken, andra djur får inte följa med in i lokalerna.

Fullständiga regler för användning av Uppsala universitetsbibliotek

Värdeskåp och bokskåp på Carolina Rediviva

Värdeskåp finns i cafédelen på entréplan. Du bestämmer din egen kod och kan förvara dina värdesaker i skåpet fram tills biblioteket stänger för dagen.

För dig som under en längre period behöver låna och förvara läsesalslån på Carolina Rediviva finns möjlighet att låna ett bokskåp. Vi prioriterar forskare och uppsatsskrivande studenter vid Uppsala universitet.

Ansök om bokskåp