Använd biblioteket

Uppsala universitetsbibliotek är ett offentligt bibliotek, vars främsta uppgift är att ge service till studenter och personal vid Uppsala universitet. Allmänheten kan få tillgång till stora delar av bibliotekets samlingar och service. 

Se filmen Att använda biblioteket

Kopiering, utskrift och digitalisering

På biblioteket kan du använda eduPrint för att skriva ut, kopiera och skanna. Även du som inte är student eller anställd kan skapa ett konto i eduPrint. Som student eller forskare ansluten till nätverket eduroam kan du dessutom skriva ut från din egen dator, telefon eller surfplatta. För att betala för utskrifter kan du köpa utskriftskuponger på Carolina Rediviva samt i de flesta av universitetets receptioner eller enklast med betalkort i eduPrint-portalen.

Logga in som student

Logga in som gäst

Biblioteket erbjuder även professionellt framtagna digitala filer
Filmning i Uppsala universitets lokaler kräver tillstånd.

Datorer och trådlösa nätverk/Wi-Fi

Datorer finns att låna på alla våra ämnesbibliotek. Logga in med användar-ID och lösenord A. Det finns även två trådlösa nätverk (UpUnet-S och Eduroam) för dig som är student eller anställd på Uppsala universitet. 

Du som inte är ansluten till universitetet kan skapa ett tillfälligt dagskonto till våra publika datorer i någon av våra informationsdiskar. Det finns även ett öppet trådlöst gästnätverk, UU-Guest, på alla bibliotek utom Medicinska biblioteket.

Wi-Fi för studenter och forskare
Wi-Fi för gäster
IT-support

Läsa/ladda ned e-resurser

Bibliotekets e-resurser är enligt avtal tillgängliga för studenter, forskare, anställda och andra verksamma vid Uppsala universitet. För att komma åt våra e-resurser utanför campus loggar du in med användar-ID och lösenord A.

Alla våra e-böcker går att läsa direkt på skärmen om du har internetuppkoppling. Om du däremot vill ladda ned en bok behöver du särskilda appar eller läsprogram. Då behöver du även ett Adobe-konto.

Ett enkelt sätt att hålla reda på e-tidskrifter och artiklar är att använda appen BrowZine. Med den kan du hitta, läsa och organisera tidskrifter och artiklar i din surfplatta eller smartphone.

Läsplatser och grupprum

Sammanlagt finns det ca 1600 studieplatser på biblioteket, utspridda på alla ämnesbibliotek. Det finns tysta läsesalar, "samtal tillåtet" och grupprum.

Bibliotekets specialsamlingar är tillgängliga för forskning och studier i Carolina Redivivas specialläsesalar. Läs om hur du använder specialsamlingarna.

På de flesta av våra bibliotek finns det utrymme för grupparbete. 

Boka grupprum

Låna bokskåp på Carolina Rediviva

För dig som under en längre period behöver låna och förvara läsesalslån på Carolina Rediviva finns möjlighet att låna ett bokskåp. Vi prioriterar forskare och uppsatsskrivande studenter vid Uppsala universitet.

Läs mer och ansök om skåp

Mat och dryck

Det är inte tillåtet att äta på biblioteken, men på campusområdena och Carolina Rediviva finns cafeterior/restauranger och studentpentryn.­­­ Kaffe får inte drickas i läsesalarna på Carolina Rediviva och Karin Boye-biblioteket, men det går bra på övriga ämnesbibliotek. 

Servicehundar i tjänst är tillåtna på biblioteken, andra djur får inte följa med in i lokalerna.

Fullständiga regler för användning av Uppsala universitetsbibliotek

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9–18.