En kvart över med Mattias Martinson: ”Sekularism, populism, xenofobi. En kritik av religionsdebatten”

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken Karin Boye-biblioteket
  • Lecturer: Mattias Martinson, professor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet
  • Organiser: Uppsala universitetsbibliotek
  • Contact person: Anna Hultén
  • Föreläsning

Välkommen till en föreläsning inom Uppsala universitetsbiblioteks serie En kvart över. Den här gången med Mattias Martinson, professor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet.

Mattias Martinson talar om sin senaste bok, Sekularism, populism, xenofobi, där han analyserar en del av mediedebatten kring religion, särskilt i Sverige, särskilt efter 2010. Debatten sätts i relation till den högljudda internationella religionskritik som dominerade några år tidigare — det man har kallat ”nyateism” — vilken hade en av sina förklaringar i en nyväckt västerländsk rädsla för islam, inte minst efter 9/11. I boken analyseras oväntade ideologiska allianser mellan religiösa företrädare och sekularistiska religionskritiker; allianser som inneburit att nya och ännu tydligare ideologiska gränser dras upp mot påstått bakåtsträvande religioner — islam som främmande och skrämmande religion hamnar åter i blickfånget. På vägen diskuteras även paralleller till högerextrem religionsretorik, liksom populismens problem som genomsyrar debatten och undergräver ett seriöst mediesamtal kring frågor om religion, sanning, kunskap och historia.

Vi bjuder på dryck och tilltugg!

Evenemanget är öppet för allmänheten och kräver ingen föranmälan.

En kvart över med Mattias Martinson: ”Sekularism, populism, xenofobi. En kritik av religionsdebatten”