Beställa fram material ur specialsamlingarna

Beställt material tas fram för läsning i specialläsesalarna.

  • Du behöver ett lånekort för att kunna beställa fram material. Ansök om lånekort.
  • Beställning av fler än fem volymer i taget behöver göras en vecka i förväg. Vi kan endast garantera framtagning av 5 volymer per framtagning och låntagare, dvs. 10 volymer per dag och låntagare.
  • Beställt material ligger kvar för utkvittering 8 dagar från beställningsdag.
  • Om det utkvitterade materialet inte har använts under 30 dagar dras lånet in från specialläsesalarna.
  • Efter 30 dagar kan lånet dras in om ny låntagare väntar.  

Så här beställer du:
Äldre tryckta böcker eller böcker ur specialsamlingar
Handskrifter, arkivmaterial och brev
Musikalier
Kartor och bilder

Beställa musikalier

Du kan beställa fram en del av både äldre musiktryck och moderna musiktryck ur våra specialsamlingar direkt med ditt lånekort i vår lokala bibliotekskatalog Disa, i Katalog över musiktryck -1970 samt i Katalog -1962 och Aurivillius/Inventariet.

Om du vill beställa handskrivna musikalier, eller om det du söker inte finns upptaget i någon av de ovanstående katalogerna:
Beställ via beställningsformulär

Om du har några frågor kring materialet, kontakta: fråga.biblioteket@ub.uu.se

Kontakt

E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
Telefon: 018-471 39 00
twitter: @fragauub
Telefon och chatt öppen vardagar 9-18.