Uppsala universitetsbibliotek

Referenshanteringsprogram

Skriver du en större uppsats kan det vara effektivt att använda dig av ett referenshanteringsprogram. Med hjälp av programmet samlar du enkelt in referenser till tidskriftsartiklar, böcker, webbsidor med mera och kan sedan skapa din litteraturförteckning automatiskt.

Med hjälp av ett referenshanteringsprogram kan du

  • samla referenser från olika databaser på ett ställe
  • hålla ordning på dina referenser och artiklar i PDF
  • skriva texter/artiklar i Word eller andra ordbehandlingsprogram och infoga referenser
  • anpassa referensernas utformning enligt olika referensstilar eller specifika tidskrifters krav
  • skapa litteraturförteckningar

Några exempel på referenshanteringsprogram:

EndNote Ett program som du köper och installerar på din dator och som ger möjlighet att spara och hantera referenser och PDF-filer både på din egen dator och online. Du kan infoga källhänvisningar och skapa en litteraturlista direkt i ditt Worddokument.

EndNote Basic En fritt tillgänglig version av EndNote. Med EndNote Basic (f.d. EndNote Web) kan du spara referenser online och infoga källhänvisningar och skapa en litteraturlista direkt i ditt Worddokument.

Mendeley Ett gratis program som du kan använda både online och som desktopversion. Du kan spara referenser och PDF-filer både på din egen dator och online och infoga källhänvisningar och skapa en litteraturlista direkt i ditt dokument.

Zotero Ett gratis program som fungerar med webbläsaren Firefox, Google Chrome eller Safari. Med Zotero har du möjlighet att spara referenser  och PDF-filer både på din egen dator och online, samt infoga källhänvisningar och skapa en litteraturlista direkt i ditt dokument.

Vägledning

Har du redan kommit igång med att använda något av programmen men fastnat? Glömt hur man sparar PDF:er, skickar referenser från olika databaser, infogar litteraturhänvisningarna i ditt dokument, byter referensstil från Harvard till APA... etc? Titta gärna på respektive programs supportsidor. 

Du är också välkommen att boka handledning eller Fråga biblioteket.