Uppsala universitetsbibliotek

Referenshanteringsprogram

Skriver du en större uppsats kan det vara effektivt att använda dig av ett referenshanteringsprogram. Med hjälp av programmet samlar du enkelt in referenser till tidskriftsartiklar, böcker, webbsidor med mera och kan sedan skapa din litteraturförteckning automatiskt. Biblioteket erbjuder kostnadsfria kurser och workshops för studenter och anställda vid Uppsala universitet som vill komma igång med referenshanteringsprogrammen EndNote, Mendeley eller Zotero.

Med hjälp av ett referenshanteringsprogram kan du

  • samla referenser från olika databaser på ett ställe
  • hålla ordning på dina referenser och artiklar i PDF
  • skriva texter/artiklar i Word eller andra ordbehandlingsprogram och infoga referenser
  • anpassa referensernas utformning enligt olika referensstilar eller specifika tidskrifters krav
  • skapa litteraturförteckningar

Anmäl dig till en kurs
Fråga biblioteket

Exempel på program

EndNote är ett program som du köper och installerar på din dator och som ger möjlighet att spara och hantera referenser och PDF-filer både på din egen dator och online. Du kan infoga källhänvisningar och skapa en litteraturlista direkt i ditt dokument.

EndNote Basic är en fritt tillgänglig version av EndNote. Med EndNote Basic (f.d. EndNote Web) kan du spara referenser online och infoga källhänvisningar och skapa en litteraturlista direkt i ditt dokument.

Mendeley är ett gratis program som du kan använda både online och som desktopversion. Du kan spara referenser och PDF-filer både på din egen dator och online och infoga källhänvisningar och skapa en litteraturlista direkt i ditt dokument. Snabbguide till Mendeley

Zotero är ett gratis program som fungerar med webbläsaren Firefox, Google Chrome eller Safari. Med Zotero har du möjlighet att spara referenser och PDF-filer både på din egen dator och online, samt infoga källhänvisningar och skapa en litteraturlista direkt i ditt dokument. Ta gärna hjälp av bibliotekets guide för att komma igång: Snabbguide till Zotero