Rabatter på publiceringsavgifter

Forskare vid Uppsala universitet får rabatt på publiceringsavgiften för open access-artiklar hos ett antal förlag. Antingen för att universitetet har tecknat ett medlemskap i förlaget eller prenumererar på förlagets produkter.

American Association for the Advancement of Science

Forskare vid Uppsala universitet som skall publicera artiklar i Science Advances, en gold open access tidskrift utgiven av AAAS, kan få upp till 30% rabatt på publiceringsavgiften. För en artikel som publiceras med en CC BY-NC licens kan rabatten bli upp till $900.

Mer information om publiceringsavgifter hos AAAS.

Som författare måste man ange Uppsala universitets kundnummer hos AAAS – 11947438 – vid publicering för att få rabatt på publiceringsavgiften.

Skicka in manuskript via publiceringsplattformen för Science Advances.

Där finns information om hur man anger sitt lärosäte för att få maximal besparing på publiceringskostnaden.


Logga för ACS

American Chemical Society (ACS)

Forskare vid Uppsala universitet som vill publicera en artikel open access i en ACS-tidskrift får $1,000 rabatt på publiceringsavgiften. Forskare vid Uppsala universitet som även är medlem i ACS får ytterligare $1,500 rabatt.

Tilläggsavgift för Creative Commons Attribution (CC-BY) eller Creative Commons Attribution Noncommercial No Derivative Works (CC-BY-NC-ND) - $ 1,000

Tilläggsavgift för medlemmar i ACS, för Creative Commons Attribution (CC-BY) eller Creative Commons Attribution Noncommercial No Derivative Works (CC-BY-NC-ND) - $ 500 

Notera att det är författaren eller institutionen som själv måste begära att rabatterna dras av från priset.

Information om ACS AuthorChoice och publiceringsavgifter


Logga för BioMed Central

BioMed Central, Chemistry Central och Springer Open

Från 1 juli 2011 är Uppsala universitet stödmedlem hos open access-förlaget BioMed Central. Det innebär att forskare vid universitetet får 15% rabatt på publiceringsavgiften vid publicering i en BioMed Central-, Chemistry Central- eller SpringerOpen-tidskrift.

Information på BioMed Centrals webbplats


BMJ

Universitetsbibliotekets Open Access Membership hos förlaget BMJ ger forskare från Uppsala universitet 25 % rabatt på publiceringsavgiften i BMJ:s tidskrifter.

Corresponding author vid Uppsala universitet får rabatten med automatik om de använder sin e-postadress med domänen uu.se när artikeln skickas in för publicering.

Information på BMJs webbplats


Frontiers

Frontiers

Från 1 juli 2018 kan forskare vid Uppsala universitet som publicerar sig i någon av open access-förlagets Frontiers 59 tidskrifter få 10% rabatt på publiceringsavgiften.

Information på Frontiers webbplats


Logga för ISPG

Independent Scholarly Publishers Group (ISPG)

Forskare vid Uppsala universitet får 10% rabatt på publiceringsavgiften vid publicering i någon av de sju open access-tidskrifterna som ges ut av Independent Scholarly Publishers Group (ISPG):


Karger Open Access

Karger

Forskare vid Uppsala universitet får 50 % rabatt på författaravgiften i rena Open Access-tidskrifter (d.v.s. inte på hybridtidskrifter).

Information från Karger om författaravgifter och om förlagets OA-policy

Notera att det är författaren eller institutionen som själv måste begära att rabatten dras av från priset.


Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)

Från 30 juni 2018 är Uppsala universitet betalande stödmedlem hos open access-förlaget MDPI. Det innebär att forskare vid Uppsala universitet som publicerar sig i någon av  MDPI:s över 200 tidskrifter får 25% rabatt på publiceringsavgiften.
Mer information på MDPI:s webbplats


PNAS logo

PNAS

Forskare vid Uppsala universitet (corresponding authors) som vill publicera en artikel open access i PNAS betalar en rabatterad publiceringsavgift på $1,100 eftersom UU har en prenumeration på PNAS' publikationer. Den rabatterade avgiften ska anges på faktureringsformuläret.

Information på PNAS webbplats


Portland Press

Forskare vid Uppsala universitet (corresponding authors) betalar en rabatterad publiceringsavgift på £1500/US$3000/€2200 vid publicering av open access-artiklar i tidskrifter från Portland Press som UU prenumererar på:

  • Biochemical Journal
  • Biochemical Society Transactions
  • Clinical Science

Även forskare som varit medlemmar i Biochemical Society i minst två år får rabatt på avgiften.

Information på Portland Press webbplats


Bildresultat för rsc chemistry

Royal Society of Chemistry (RSC)

Forskare vid Uppsala universitet som är corresponding author för en artikel kan publicera med omedelbar öppen tillgång - open access - utan extra kostnad i 40 av de tidskrifter som ges ut av Royal Society of Chemistry (RSC). Avgiften för att göra artiklar öppet tillgängliga täcks av universitetsbibliotekets avtal med RSC.

Artikelförfattarna behåller sin upphovsrätt och artikeln publiceras med en Creative Commons-licens, antingen CC-BY eller CC-BY-NC.

Tidskrifter som omfattas av avtalet: RSC Gold Journals

I nuläget ingår inte förlagets två renodlade open access-tidskrifter RSC Advances och Chemical Science i avtalet.

RSC håller på att utveckla ett system som skall förenkla identifiering av författare vars lärosäte omfattas av avtalet. I nuläget är processen hos RSC manuell och vi rekommenderar därför forskare att vid publicering informera RSC att de skall omfattas av avtalet.


 

Springer

Forskare vid Uppsala universitet som är corresponding author för en artikel kan publicera med omedelbar öppen tillgång (open access) utan extra kostnad i Springers Open Choice Journals. Publiceringsavgiften för att göra artiklar öppet tillgängliga täcks av universitetsbibliotekets avtal med Springer och forskaren behåller sin upphovsrätt genom en Creative Commons-licens (CC-BY).

Avtalet omfattar författaravgifter för Original Papers, Review Papers, Brief Communications och Continuous Education.

Mer information avtalet från Springer, bland annat länk till en lista över de tidskrifter som omfattas avtalet

När artikeln accepterats får corresponding author en e-post från Springer med en länk till plattformen MyPublication. Där anger man vilket lärosäte man är knuten till samt den e-postadress man har vid lärosätet. Biblioteket verifierar sedan forskarens institutionella tillhörighet och artikeln blir direkt öppet tillgänglig när den publiceras i tidskriften.

Verifiering av författarens institutionella tillhörighet underlättas om man använder en dator inom lärosätets nätverk vid registrering i plattformen MyPublication.


Taylor & Francis

Forskare vid Uppsala universitet som är corresponding author för en artikel kan publicera med omedelbar öppen tillgång - open access - utan extra kostnad i tidskrifter som ges ut av Taylor & Francis och Routledge .Avgiften för att göra artiklar öppet tillgängliga täcks av universitetsbibliotekets avtal med Taylor & Francis.

Avtalet omfattar Original Papers och Review Papers. Artikelförfattarna behåller sin upphovsrätt och artikeln publiceras med en Creative Commons-licens (CC-BY).

Under 2018 gäller avtalet vid publicering i de prenumerationsbaserade tidskrifter (Open Select-tidskrifter) som ges ut av Taylor & Francis och Routledge, ca 2 300 tidskrifter. Under 2019 och 2020 kommer avtalet även att omfatta publicering utan extra kostnad i förlagets renodlade open access-tidskrifter.

Vid publicering i Open Select-tidskrifterna ska man inte välja tillvalet ”Gold Open Access” eftersom artiklar som publiceras ändå blir öppet tillgängliga inom ramen för avtalet.

När en artikel har accepterats för publicering avgörs om corresponding author hör till Uppsala universitet genom den organisationstillhörighet och/eller e-postadress som angavs när artikeln skickades in till förlaget. Universitetsbiblioteket verifierar sedan att författaren är knuten till Uppsala universitet.