Uppsala universitetsbibliotek

Almedalsbiblioteket - Campus Gotland

Besöksadress: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, 621 57 VISBY
Postadress:  Box 1121, 621 22 VISBY, Karta
Tel: 018-471 9000, fax: 018-471 9011
bibliotek@campusgotland.uu.se

Personal     Almedalsbibliotekets webbplats

Ordinarie öppettider
Mån-tor 8.30-19, fre 8.30-17, lör 12-16, sön 12-16

Forskarrummets öppettider
Mån-tor 10-19, fre 10-17, lör 12-16

Almedalsbiblioteket

Biologibiblioteket

Besöksadress: Evolutionsbiologiskt centrum EBC, Norbyv. 18B
Postadress: Norbyv. 18B, 752 36 UPPSALA, Karta

Personal

Ordinarie öppettider
Mån-fre 8.30-16.00
Bemannat
Mån-fre 12.00-16.00

Biologibiblioteket

Blåsenhusbiblioteket

Besöksadress: von Kraemers allé 1
Postadress: Box 2136, 750 02 UPPSALA, Karta

Personal

Ordinarie öppettider
mån-tors: 8.30-20, fre 8.30-18, lör 10-14

Blåsenhusbiblioteket

BMC-biblioteket

Besöksadress: Husarg. 3, ingång A8, plan 2.
Postadress: Box 570, 751 23 UPPSALA, Karta

Personal

Ordinarie öppettider
Mån-tor 8.30-17:30, fre 8.30-16.30
OBS! Efter kl 17 krävs passerkort för tillträde till BMC-byggnaden.

BMC-biblioteket

Carolina Rediviva

Besöksadress: Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress: Box 510, 751 20 UPPSALA, Gatuvy och karta

Nya öppettider

1 februari - 31 maj
Reception, läsesalar och informationstjänst
Vardagar 8.30-19
lördagar och söndagar 10-16

Specialläsesalen
Måndag - onsdag, fredag 9-16.30
torsdag 9-19

1 juni - 31 augusti
Hela huset
Vardagar 13-16 och enligt överenskommelse

Carolina Rediviva byggs om med start våren 2017

Reception
 

Utställningssalen är stängd på grund av ombyggnad 2017/2018

Café Carolina

Ordinarie öppettider
mån-fre 10-17

Carolinabiblioteket

Personal    Informationsfolder

Digital bild

Personal

Ordinarie öppettider
mån-fre 13-15

Äldre tryck och specialsamlingar

Personal


Handskrifter och musikalier

Personal
 

Kartor och bilder

Personal
Besök efter överenskommelse.

Specialläsesalen

Öppettider till och med 31 maj 2017
mån-ons 9-16.30, tors 9-18.45, fre 9-16.30

Carolina Rediviva

Ekonomikums bibliotek

Besöksadress: Kyrkogårdsg. 10
Postadress: Box 513, 751 20 UPPSALA, Karta

Personal

Ordinarie öppettider
Mån-tor 8.30-20, fre 8.30-18, lör 10-16

Ekonomikums bibliotek

Geobiblioteket

Besöksadress: Villav. 16, 752 36 Uppsala
Postadress: Villav. 16, 752 36 Uppsala, Karta

Personal

Ordinarie öppettider
mån-tors 8.30-19, fre 8.30-16.00 

Geobiblioteket

Juridiska biblioteket

Se Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket ovan

Karin Boye-biblioteket

Besöksadress: Engelska parken Hum. centrum Thunbergsv. 3H
Postadress: Box 637, 751 26 UPPSALA, Karta

Personal

Ordinarie öppettider
Mån-tor 9-19, fre 9-16.30, lör 13-16

Karin Boye-biblioteket

Medicinska biblioteket

Besöksadress: Akademiska sjukhuset, Kunskapscentrum Ing. 61
Postadress: Akademiska sjukhuset, Kunskapscentrum Ing. 61
751 85 UPPSALA, Karta

Personal

Ordinarie öppettider
Mån-tor: 8.30-19, fre 8.30-17

Medicinska biblioteket

Ångströmbiblioteket

Besöksadress: Lägerhyddsv. 1
Postadress: Box 526, 751 20 UPPSALA, Karta

Personal

Ordinarie öppettider
Mån-tor 8.30-19.00, fre 8.30-16.00  
OBS! Efter kl 17 krävs passerkort för tillträde till Ångströmlaboratoriet.

Ångströmbiblioteket

Nordiska Afrikainstitutets bibliotek

Nordiska Afrikainstitutets bibliotek är specialiserat på litteratur om det moderna Afrika, främst inom samhällsvetenskap och viss humaniora. Biblioteket riktar sig till användare i Norden.

Nordiska Afrikainstitutets bibliotek