Uppsala universitetsbibliotek

Ge en gåva till konserveringsåtgärder

Universitetsbibliotekets konserveringsenhet arbetar fortlöpande med att bevara bibliotekets samlingar, både genom praktiska och förebyggande åtgärder.

Med extra resurser är det möjligt att göra mer och biblioteket tar därför tacksamt emot både små och stora gåvor som bidrar till att rädda behjärtansvärda objekt som av olika orsaker är skadade eller nötta av tidens tand.

Du kan skänka en valfri summa och konserveringsarbetet sätts igång när slutsumman har uppnåtts. Du som väljer att stödja konserveringen av en viss bok kommer att presenteras på en särskild donatorslista som presenteras på bibliotekets hemsida. Dessutom kommer den färdigkonserverade boken att presenteras på webben med uppgifter om vilka som bidragit till att rädda den.

Kontakt

Konserveringsenheten, Carolina Rediviva
 

Jalāl u Jamāl

Handskriften Jalāl u Jamāl skrevs i Herat i nuvarande Afghanistan år 1502. Det är en persisk kärleksdikt skriven på papper och den är illustrerad med 34 miniatyrer.

Läs mer om Jalāl u Jamāl

Leitourgiarion

Boken är tryckt år 1691 i staden Львів L’viv (Львов L’vov på ryska) i nuvarande västra Ukraina.

Läs mer om Leitourgiarion