Uppsala universitetsbibliotek

Stöd biblioteket

En stor del av Uppsala universitetsbiblioteks kulturarvssamlingar har sedan 1600-talet byggts upp genom donationer.

Samlingarna har en bredd och ålder som gör dem världsunika och därmed har biblioteket också ett ansvar att både bevara dem för kommande generationer och fortsätta bygga på beståndet med äldre och nyare material av historiskt och kulturellt intresse. Till kulturarvsmaterialet räknas äldre tryck, handskrifter, bilder, kartor och musikalier.

Universitetsbibliotekets konserveringsenhet har under snart 100 år utvecklat expertis och arbetar med att bevara samlingarna, men behoven är långt större än resurserna. Genom att adoptera en bok eller ge en gåva till konserveringsåtgärder bidrar du till samlingarnas välmående.