Uppsala universitetsbibliotek

Tidplan för ombyggnad av Carolina Rediviva

Observera att tidplanen är preliminär och kan ändras.

2017

Januari

  • Utställningssalen stängs 8 januari
  • Läsesalarna D, F och G stängs

Februari

  • Avhandlingsproduktion flyttar till Engelska parken
  • Nya gruppstudieplatser till plan 9 och sex nya enskilda läsplatser tillkommer i tidskriftläsesalen.
  • Café Carolina stängs

Mars

  • Delar av C-salen upphör att tillhandahålla studieplatser och möbleras om för att innehålla informationsdisk, framtagning av material, lån, och återlämning av böcker.

Juni

  • Entrén flyttar till norra gaveln av huset.

Juli/augusti