Därför byggs Carolina Rediviva om

Syftet med ombyggnaden är att utnyttja entréplanets fulla potential och att kunna ta emot ännu fler besökare genom att:

  • Öka tillgängligheten genom att skapa fler gruppstudieplatser, arbetsplatser och utökade möjligheter att använda huset som mötesplats.
  • Förbättra arbetsmiljön för besökare och anställda
  • Förbättra säkerhet och klimat för delar av samlingarna

Informationsdisken kommer att flyttas och utökade möjligheter att studera och grupparbeta kommer att skapas genom att ett nytt större café byggs.

Ombyggnaden kommer även att skapa bättre förutsättningar för visning av bibliotekets kulturarvsmaterial genom att utställningssalen byggs om.

De våningsplan som byggs om är delar av plan 4, (entréplanet) plan 3 och 4 ½.  De aktuella våningsplanen har inte genomgått någon större renovering sedan 1960-talet.