Utställningssalen på Carolina Rediviva öppnar

Den 14 juni kl. 14:30 öppnar vi vår nya utställningshall på Carolina Rediviva.

Här får du se smakprov och godbitar ur våra stora och värdefulla samlingar som byggts upp under 400 år. I utställningen kan du följa skriftens utveckling genom årtusenden, boktryckarkonstens uppkomst och hur vetenskapliga upptäckter kom att spridas i tryckt form. Genom historiska dokument får du också en bild av samhällets och demokratins utveckling under de senaste seklerna.

I utställningen finns den världskända Silverbibeln, liksom den tidigaste någorlunda korrekta kartan över Norden, Carta Marina från 1539, samt den handritade kartan över staden Mexiko från 1500-talets mitt.

Tillfälliga utställningar visar material kring aktuella teman.
Vid nyöppnandet visar vi byggnaden Carolina Redivivas arkitektur genom tiderna.

Vi uppmärksammar också att det är 350 år sedan universitetsbiblioteket mottog en stor och betydelsefull donation av universitetskanslern Magnus Gabriel de la Gardie. Genom denna donation fick universitetsbiblioteket Silverbibeln, Uppsala-Edda och en mängd andra kulturhistoriskt intressanta handskrifter och tryck. Vi visar fram ett urval av dessa gåvor som än idag utgör en del av våra främsta skatter.

Utställningssalen på Carolina Rediviva öppnar