Forskare - vill du uppdatera dina kunskaper i informationssökning?

  • Datum: –11.00
  • Plats: Blåsenhus 21:133
  • Föreläsare: Isabelle Nesterud & Anu Salminoja
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Anu Salminoja
  • Telefon: 070-1679792
  • Utbildning

Välkommen till en workshop om hur man söker information i ämnesdatabaser för ämnena pedagogik och psykologi. Vi skapar alerts och tittar på andra funktioner i databaserna.

Vi kommer att använda:

-Education Source
-Eric
-Psycarticles
-Psycinfo

Anmäl dig här.