DiVA-verkstad för uppsatsstudenter

  • Datum: –12.00
  • Plats: Karin Boye-biblioteket Sökverkstaden
  • Föreläsare: Karolina Andersdotter
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Karolina Andersdotter
  • Seminarium

DiVA-verkstad för studenter som ska ladda upp sin färdiga uppsats. Hjälp med nyckelord och andra frågor kring uppladdning.

Terminen är slut och uppsatsen färdigventilerad. Bara ett steg är kvar: ladda upp uppsatsen i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet)

Om du tidigare har deltagit i biblioteksundervisning via din utbildning så är du bekant med de söktekniker och sökstrategier bibliotekarierna brukar gå igenom. Vi brukar titta på vilka ämnesord, nyckelord och sökfraser du kan använda dig av för att söka och finna relevant information i DiVA och andra databaser. För att knyta an till denna introduktion i början av uppsatskursen vill vi nu bjuda in till en avslutande drop-in-verkstad där du kan komma och få hjälp att identifiera vilka nyckelord du kan använda när du laddar upp din färdiga uppsats till arkivet. Syftet med verkstaden är att skapa bättre metadata så att de som vill hitta till din forskning kan göra det.

Vi kan även hjälpa till med andra frågor som rör uppladdning av studentuppsatsen till DiVA. Du är naturligtvis välkommen även om du inte tidigare deltagit i biblioteksundervisning.