Uppsala universitetsbibliotek

Building a Digital Humanities Lab institutionally within a large library system

  • Datum: 2017-11-23 kl 14:15 16:30
  • Plats: Carolina Rediviva TLS (plan 6)
  • Föreläsare: Peter Leonard
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för digital humaniora
  • Kontaktperson: Per Cullhed
  • Telefon: 018-4716214
  • Föreläsning

Seminarium med Peter Leonard, Director of Yale University Library Digital Humanities Lab.

Seminariet kommer att behandla:

- Relationship between Library IT and DH
- Relationship between Subject Specialist Librarians and DH
- Special Collections / Rare Books / Local Specializations and DH
- Licensed Vendor Data and DH (copyright & licensing issues)

Länk till: Yale University Library Digital Humanities Lab