Öppet hus om talböcker

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ekonomikum Ekonomikums bibliotek
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Inger Algård-Almgren
  • Utbildning

Information om talböcker för dig med läsnedsättning.