Endnote Advanced Workshop

  • Datum: –11.30
  • Plats: Ekonomikum Digitala bibliotekslabbet
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Maria Berg Andersson
  • Utbildning

Denna workshop består av praktiska övningar och vänder sig till dig som redan gått introduktionskursen och/eller redan använder EndNote.

Ur innehållet:

Redigera en referensstil enligt dina behov

Hur man identifierar och hittar den referensstil man behöver samt laddar ner den från EndNote.com

Sortera litteraturlista efter kategorier

Inställningar till Find Fulltext

Automatisk import av PDF:er

Använda termlistor till referensstilar som kräver tidskrifters titlar i förkortad form

Användbara inställningar i EndNote

Synkroniser ditt EndNote-bibliotek på 2 eller flera datorer

Dela ditt EndNote-bibliotek och samarbeta med andra användare (från version X7) eller dela referenser (via EndNote web)

EndNote på iPad

Till anmälan