Workshop i handskriftstranskribering i verktyget Transkribus

  • Datum: –12.00
  • Plats: Carolina Rediviva
  • Arrangör: Forum för digital humaniora
  • Kontaktperson: Per Cullhed
  • Telefon: 018-4716214
  • Seminarium

Härmed inbjuder Forum för digital humaniora till en workshop om transkribering, en viktig metod att göra handskrivna texter tillgängliga för digital humaniora. Vi kommer att arbeta med verktyget Transkribus. Workshopen bygger på att man har med sin egen dator och har laddat ned programvaran. Workshopen är begränsad till 15 deltagare.

Vi kommer att arbeta med verktyget Transkribus för att transkribera ett urval av texter från Alvin - plattform för digitala samlingar och digital humaniora, och sedan ladda upp dem i transkriberad form i Alvin som pdf:er. Förutom att göra texterna användbara inom digital humaniora kommer de i och med publiceringen att göra innehållet i de handskrivna dokumenten sökbara på internet och därmed öppna upp de handskrivna dokumenten för Googlesökningar.

Workshopen bygger på att man har med en egen dator och har laddat ner programvaran. Deltagarna kommer att få närmare instruktioner om detta och materialet. Om det finns stort intresse gör vi en ny workshop till hösten.

Workshopen är begränsad till 15 deltagare. Ingen avgift.
Skicka in intresseanmälningar till Per Cullhed: per.cullhed@ub.uu.se