En kvart över med Mattias Öhman: "Smarta och sociala lever längre"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ekonomikum Ekonomikums bibliotek, Kyrkogårdsg. 10
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Lina Nääs
  • Föreläsning

Välkommen till en öppen föreläsning inom Uppsala universitetsbiblioteks serie En kvart över. Mattias Öhman, forskare vid Nationalekonomiska institutionen på Uppsala universitet, har studerat sambanden mellan individers intelligens och personlighet och sannolikheten att dö i förtid.

Det är välkänt att socioekonomisk status och utbildning har ett starkt samband med förväntad livslängd, men det finns olika förklaringar till varför. Är det den högre inkomsten som gör det möjligt att investera mer i hälsan? Eller är det i själva verket så att det finns underliggande faktorer som har betydelse såväl för utbildning och inkomst som för livslängd?

Föreläsningen är öppen för allmänheten.
Vi bjuder på dryck och tilltugg!