Uppsala universitetsbibliotek

En dag om personarkiv till Greta Renborgs minne

  • Datum: 06 april, kl. 08.30–16.30
  • Plats: Pufendorfinstitutet, Classicum Biskopsgatan 3, Lund
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek, Universitetsbiblioteket, Lund
  • Kontaktperson: Moa Bergkvist
  • Konferens

Vem syns i personarkiven? Vem syns inte? Hur kan vi arbeta för att inkludera dem som inte kan finna sitt eget kulturarv i arkivboxarna?

Den 6 april 2017 bjuder Uppsala universitetsbibliotek och Universitetsbiblioteket, Lund in
till en dag fylld av föreläsningar om personarkiv. Temat för dagen är exkludering och inkludering av grupper och individer genom arkiv. Vi kommer att få ta del av erfarenheter från svenska, finska och norska arkiv som arbetar med förvärv, tillgängliggörande och pedagogik med fokus på grupper som historiskt sett varit underrepresenterade i arkiven.

Avsikten med dagen är att väcka nya tankar och idéer kring personarkiv och att skapa ett forum där vi som arbetar med personarkiven kan dela erfarenheter. Dagen kommer att avslutas med en diskussion om hur ett sådant forum skulle kunna se ut. För att vi ska ha möjlighet att lära känna varandra lite bättre bjuder vi även in till visning på Universitetsbiblioteket i Lund samt gemensam, men egen bekostad, middag kvällen
innan konferensen.

Läs om dagens talare: Inkluderande arkiv

Praktisk information:

Deltagande kostar 250 kr. Ni kommer att få höra fem talare, äta gemensam lunch
och få möjlighet att träffa nya kollegor inom området för personarkiv. Konferensen hålls torsdagen den 6 april klockan 8.30–16.30 på Pufendorfinstitutet i Classicum på Biskopsgatan 3 i Lund.

Kvällen innan, onsdagen den 5 april klockan 17, arrangeras visningar på universitetsbiblioteket i Lund och därefter äter vi en gemensam men egenbekostad middag. Anmälan sker till moa.bergkvist@ub.uu.se senast tisdag 28 mars. Ange faktureringsadress och eventuella matallergier/preferenser. Meddela också om du är intresserad av att delta i visning och egenbekostad middag kvällen innan konferensen (5 april) från kl 17.