Uppsala universitetsbibliotek

Strul-stuga referenshanteringsprogram (EndNote, Mendeley, Zotero)

  • Datum: 26 april, kl. 15.00–16.30
  • Plats: Geocentrum Villav. 16 Lokal: Halland
  • Föreläsare: Jonas Petersson, Nino Dawod
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Jonas Petersson
  • Utbildning

Vi hjälper dig med dina problem med referenshanteringsprogrammen EndNote, Mendeley och Zotero.

Ingen föranmälan behövs!