Uppsala universitetsbibliotek

Vi gör skillnad! 15:e Medicinska bibliotekskonferensen

Vi gör skillnad!

2014 års medicinska bibliotekskonferens med tillhörande workshops och sociala aktiviteter, ägde rum den 21-22 augusti 2014 i Uppsala.

Programmet fokuserade mycket på ny teknik, innehöll 60 sekunders presentationer av posters från projekt på olika medicinska bibliotek i Sverige, samt mer eller mindre styrda diskussioner med kollegor från Sverige, Norge och Danmark.

Här har vi samlat dokumentation av konferensen för framtida bruk.

Dokumentation från konferensen

Programmet - överblick

Posterutställningen

Talarpresentationer

Open Space

Här hittar du de rapporter som skrevs från olika diskussioner i vår Open Space session.

Inledande workshops

Learning Design with Prof Gráinne Conole

MeSH workshopen utgick från existerade webbplatser som Handledning i MeSH indexering